Cijfers en publicaties


Cijfers en publicaties

Op deze pagina vind je onze cijfers, jaarverslagen en publicaties.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018 (infographic)

Jaarverslag 2017 (infographic)

Jaarverslag 2016  (infographic)

Jaarverslag 2015  (infographic)

Jaarverslag 2014

Overige jaarstukken

GRIP-regeling

Gemeenschappelijke regeling

Agressie en geweld

Beleidsplan Agressie en geweld

Protocol Agressie en geweld

Eerdere mandaatbesluiten

Reeds ingetrokken en/of vervangen mandaten vindt u op de pagina oude mandaatbesluiten. Deze mandaten zijn niet meer van toepassing, maar liggen vaak wel ten grondslag aan andere documenten die u op onze site vindt.

Regionaal Crisisplan