Cijfers en publicaties


Cijfers en publicaties

Op deze pagina vind je onze cijfers, jaarverslagen en publicaties.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022 (verslag) Jaarverslag 2022 (infographic)

Jaarverslag 2021 (verslag) Jaarverslag 2021 (infographic)

Jaarverslag 2020 (verslag) Jaarverslag 2020 (infographic)

Jaarverslag 2019 (verslag) Jaarverslag 2019 (infographic)

Jaarverslag 2018  (verslag) Jaarverslag 2018 (infographic)

Jaarverslag 2017  (verslag) Jaarverslag 2017 (infographic)

Jaarverslag 2016 (verslag) Jaarverslag 2016  (infographic)

Jaarverslag 2015 (verslag) Jaarverslag 2015  (infographic)

Jaarverslag 2014

Overige jaarstukken

GRIP-regeling

Gemeenschappelijke regeling

Omgevingsveiligheidsbeleid

Februari 2023 is het Omgevingsveiligheidsbeleid vastgesteld binnen het Algemeen Bestuur van de VRR. Dit beleid gaat over de rol en de uitgangspunten van de VRR in al haar advieswerk in het kader van de Omgevingswet voor het realiseren van een veilige leefomgeving. Het beleid heeft als doel te komen tot eenduidige, integrale en toekomstbestendige kaders voor de advisering over een veilige leefomgeving. Waar in het verleden beleidsstukken veelal vanuit één afdeling werden geschreven, is het Omgevingsveiligheidsbeleid vanuit alle adviserende afdelingen van de VRR geschreven. Hiermee beogen we een goede basis neer te zetten voor ons advieswerk richting gemeenten, DCMR en andere bevoegde gezagen.

Lees hier het Omgevingsveiligheidsbeleid.

Regionaal Crisisplan

Openbaarmakingen Wet open overheid (Woo)