Cijfers en publicaties


Cijfers en publicaties

Op deze pagina vind je onze cijfers, jaarverslagen en publicaties.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021 (verslag) Jaarverslag 2021 (infographic)

Jaarverslag 2020 (verslag) Jaarverslag 2020 (infographic)

Jaarverslag 2019 (verslag) Jaarverslag 2019 (infographic)

Jaarverslag 2018  (verslag) Jaarverslag 2018 (infographic)

Jaarverslag 2017  (verslag) Jaarverslag 2017 (infographic)

Jaarverslag 2016 (verslag) Jaarverslag 2016  (infographic)

Jaarverslag 2015 (verslag) Jaarverslag 2015  (infographic)

Jaarverslag 2014

Overige jaarstukken

GRIP-regeling

Gemeenschappelijke regeling

Openbaarmakingen Wet open overheid (Woo)

Hieronder vind je de besluiten op ingediende Woo-verzoeken. Het besluit en de openbaar gemaakte informatie tref je als pdf bestand aan. Het kan zijn dat er, gelet op de omvang van het document, geen bijlage bij het besluit is toegevoegd. Mocht je deze informatie willen inzien dan verzoeken wij je contact op te nemen met jz-procedures@vr-rr.nl.

Wob-besluit d.d. 7 april 2021 Brand Poelmanstraat Hellevoetsluis openbaar

Woo beschikking 21 juni 2022 gespreksverslagen implementatie SAR contract

Bijlage 3 Woo documenten

Regionaal Crisisplan