Nieuws

We zijn er altijd

Hedendaagse veiligheidsrisico's vragen om een overheid die daadkrachtig en consequent optreedt. In de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werken de hulpdiensten intensief samen met de 13 gemeenten, politie, waterschappen, het Havenbedrijf, de Milieudienst DCMR en het Openbaar Ministerie. Zo bieden we professionele hulp en bescherming tegen risico's.

Informeren en alarmeren

Crisiscommunicatie heeft een belangrijke plaats in de incidentbeheersing. De maatschappelijke component van een incident wordt met de snelle ontwikkelingen van communicatiemiddelen en de 24-uursmaatschappij steeds nadrukkelijker op de kaart gezet.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft daarom een vooraanstaande rol weggelegd voor crisiscommunicatie. Woordvoerders zijn 24 uur per dag bereikbaar en gebruiken een mix van communicatiemiddelen zoals websites, Twitter, Facebook en NL-Alert om de media en de bevolking te alarmeren en te informeren bij rampen en incidenten.

Ons voornaamste kanaal is rijnmondveilig.nl. Op deze website houden we live-blogs bij tijdens een (ernstig) incident. We gebruiken deze live-blogs om de bevolking te informeren.