Zoeken

Wet open overheid (Woo)


De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is op 1 mei 2022 ingegaan.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een regionale samenwerkingsorgaan, wat betekent dat de organisatie publieke informatie openbaar maakt. Zo kunt u de informatie waar u naar zoekt veilig en snel vinden.

De Rijksoverheid heeft een Woo-index opgesteld waar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan is verbonden. Onderstaande informatie categorieën kunt u vinden via de Woo-index.

Wet- en regelgeving I Organisatiegegevens I Agenda, verslagen en vergaderstukken van het Algemeen bestuur I Beleidsregels  I Convenanten I Jaarplannen- en verslagen I Woo verzoeken I Schriftelijke oordelen over Klachten

Woo-index Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | Overheid.nl

We kunnen u in veel gevallen informatie toesturen zonder dat u daar een Woo-verzoek voor hoeft in te dienen. Gebruik hiervoor het algemene contactformulier of bel ons op 088 877 9000. Bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

Wilt u een Woo-verzoek indienen? Gebruikt u dan dit formulier.