Plan Brandweerzorg


Plan Brandweerzorg 2017 - 2020

In de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wonen ruim 1,2 miljoen inwoners verspreid over vijftien gemeenten. Het is het meest complexe, diverse en dynamische verzorgingsgebied van Nederland. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de brandweerzorg. Door maatschappelijke, organisatorische en technologische ontwikkelingen krijgt de brandweer de komende jaren te maken met grote veranderingen. Het gevolg is een ander en dynamischer risicobeeld, dat niet langer kan worden afgedekt met de traditionele brandweerzorg. Zo is de huidige norm voor aanrijdtijden nu al achterhaald. Echte winst boek je door de juiste preventieve maatregelen te treffen. Rotterdam-Rijnmond wil koersen op een flexibele en dynamische brandweerzorg, die is afgestemd op de risico’s in het gebied. Dit vraagt om een optimale mix van veilig leven, preventie en repressie. Het plan brandweerzorg is in april 2017 vastgesteld door het Algemeen Bestuur en schetst in grote lijnen de koers tot het jaar 2025. Het wordt een gezamenlijke zoektocht naar die optimale mix en naar innovaties waarmee de brandweer de continuïteit van de samenleving kan blijven waarborgen. Bij de uitvoering is iedereen nodig: operationeel personeel, ondersteuners en beleidsmensen. Het Programma Toekomstbestendige Brandweerzorg brengt die mensen en alle ontwikkelingen bij elkaar.

kernwaarden