GRIP-regeling


De Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure (GRIP) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vormt de basis voor de operationele en bestuurlijke opschaling tijdens incidenten.

De regeling is bindend voor zowel de operationele partners als alle gemeenten binnen de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze GRIP-regeling is gebaseerd op de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s en het landelijk referentiekader GRIP.

Download de GRIP-regeling.

Multidisciplinair

Tevens is deze GRIP-regeling een uitwerking van de in het Regionaal Crisisplan beschreven multidisciplinaire hoofdstructuur. Verder worden in deze GRIP-regeling achtereenvolgens de vier GRIP-niveaus en de interregionale opschaling beschreven. Per GRIP-niveau zijn de taken en verschillende crisisstaven omschreven. Tevens is in deze GRIP-regeling per fase aangegeven wie welke bevoegdheden op welk niveau heeft en hoe op hoofdlijnen de communicatie richting de burger is geregeld.

Voor meer informatie betreffende de planvorming en inrichting van de crisisorganisatie binnen de veiligheidsregio van Rotterdam-Rijnmond, kunt u contact opnemen met het secretariaat Crisisbeheersing, telefoonnummer 088 877 9000.