rijnmondveilig.nl


Binnen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een belangrijke rol weggelegd voor crisiscommunicatie. Woordvoerders zijn 24 uur per dag bereikbaar en gebruiken een mix van websites, NL-Alert, Twitter en Facebook om de bevolking en de media te informeren en/of te alarmeren bij rampen en incidenten.

Ons voornaamste kanaal is rijnmondveilig.nl. Op deze website houden we live-blogs bij op het moment dat er een ernstig incident gaande is.

rijnmondveilig

Waarom crisiscommunicatie?

Crisiscommunicatie heeft een belangrijke plaats in de incidentbeheersing. De maatschappelijke component van een incident wordt met de snelle ontwikkelingen van communicatiemiddelen (Facebook, Twitter en 24-uursmaatschappij) steeds nadrukkelijker op de kaart gezet. De 'beleving' van een incident door betrokkenen en het omgaan daarmee door hulpverleningsdiensten en besturen, zijn van grote invloed op de maat en de intensiteit van een crisis.