Een evenement organiseren


Van aanvraag tot evenement

Organiseer je een evenement op een voor publiek toegankelijke plaats? Op straat, in een park of op een plein? Dan heb je mogelijk een evenementenvergunning nodig van de gemeente. Deze vergunning vraag je aan bij de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. De regio Rotterdam-Rijnmond bestaat uit 13 gemeentes die elk ongeveer hetzelfde proces hanteren van aanvraag tot evenement. Hierbij speel jij als organisator een belangrijke rol. Als organisator ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers, omwonenden en passanten. Jij organiseert een evenement, de diensten waaronder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) adviseren en de gemeente vergunt.

kjfdhsdhf
fddfd

Het team Evenementen van de VRR adviseert de gemeenten en brengt risico’s in kaart. Dit doen we onder meer op de aspecten Brandveiligheid, Crowdmanagement, Bereikbaarheid en bluswater, Medische zorg en Externe veiligheid. Dit doen we regel- en risicogericht op basis van onder meer de onderstaande wet- en regelgeving:

  • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;
  • Besluit bouwwerken leefomgeving;
  • Vuurwerkbesluit;
  • Wet veiligheidsregio’s;
  • Regionale Handreiking Publieksevenementen Rotterdam-Rijnmond;
  • Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij Evenementen;
  • Veldnorm Evenementenzorg;
  • RIVM-richtlijnen;
  • Interne planvorming zoals beleidsplannen.

Hieronder vind je een aantal links naar documenten die je als organisator kunnen helpen bij het organiseren van een evenement:

Kijk naar de onderstaande film waarin het werk van het team Evenementen wordt toegelicht.

Aandachtspunten voor het organiseren van een evenement

Brandveiligheid
Crowdmanagement
Bereikbaarheid
Medische zorg