Een evenement organiseren


Sinds 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. In de Twm is een ministeriële regeling opgenomen met regels voor evenementen.

Over evenementen

Organiseer je een evenement in de regio Rotterdam-Rijnmond? Dan ben je verplicht je aan een aantal regels te houden. Als organisator ben je namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers, omwonenden en passanten.

Als organisator van een evenement moet je melding maken van je plannen, of je nu een groot of een klein evenement organiseert. De gemeente bepaalt of je een vergunning nodig hebt en zo ja, welke vergunning.

Gebruiksmelding

Let op: Tot 1 januari 2018 kon je in bepaalde gevallen een tijdelijke gebruiksvergunning aanvragen. Inmiddels zijn de regels veranderd.

Per 1 januari 2018 is de AMVB Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van kracht.

In bepaalde gevallen moet je voor een evenement een gebruiksmelding doen:

  • In een verblijfsruimte waar meer dan 10 personen slapen;
  • In een verblijfsruimte waar:
    • Meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar worden verzorgd;
    • Meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten worden verzorgd;
  • In een verblijfsruimte met meer dan 150 personen.

Lees hier hoe je een gebruiksmelding kunt doen

Evenement in het park

Vier aandachtspunten

De VRR adviseert de gemeente en brengt risico's in kaart. Ook zorgen we dat de hulpdiensten voorbereid zijn bij grote evenementen.

Ongeacht de grootte van je evenement, als het om veiligheid gaat zijn er vier zaken die je moet regelen.

ehbo
Technische hygiënezorg
brandveiligheid
bereikbaarheid

Contact

Heb je vragen, neem dan contact met ons op.