Brandveiligheid in mijn bedrijf


Is je bedrijf gevestigd in de regio Rotterdam-Rijnmond en ben je van plan om te bouwen of verbouwen? Of wijzigt je gebruik? Hier kun je informatie inwinnen over de brandveiligheid in je bouwwerk en waar je op moet letten.

Werken volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

De Omgevingswet is een Nederlandse wet die in maart 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen. Na een aantal keer te zijn uitgesteld is de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking getreden.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetgeving van de fysieke leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen. Het resultaat is één integrale wet.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn ook de vier algemene maatregelen van bestuur van kracht gegaan. Het Besluit bouwwerken leefomgeving is één van deze maatregelen. Hierin worden onder meer de minimale eisen voor brandveiligheid beschreven waaraan een gebouw moet voldoen. Daarnaast bevat dit besluit regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk en over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

De drie hoofdonderwerpen welke wij uitlichten zijn bouwen en verbouwen, brandbeveiligingsinstallaties en gebruik.

tegel_bouwenenverbouwen
tegel_brandbeveiligingsinstallaties
tegel_bouweenverbouwen

Praktische tips

brandhaspel

Zorg dat blusmiddelen bereikbaar zijn.

vluchtweg

Zorg dat vluchtwegen vrij zijn van obstakels.

brandmelder

Zorg dat brandmelders goed zichtbaar en bereikbaar zijn.

vluchtplan

Pas het vluchtplan aan als de situatie in je bedrijf verandert.

Veelgestelde vragen

Contact

Team

Bereikbaar op

Gemeenten

Team Rotterdam

088 - 877 9905

Of stuur een e-mail

Rotterdam

Team Noord

088 - 877 9137

Of stuur een e-mail

Capelle a/d IJssel
Krimpen a/d IJssel
Langsingerland
Maassluis
Schiedam
Vlaardingen

Team Zuid

088 - 877 9524

Of stuur een e-mail

Albrandswaard
Barendrecht
Goeree-Overflakkee
Nissewaard
Ridderkerk
Voorne aan Zee