Ambulancezorg


Bij Ambulance Rotterdam-Rijnmond zijn ruim 400 medewerkers werkzaam. De ambulancemedewerkers en meldkamercentralisten staan dag en nacht paraat om de ruim 1,3 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied en de vele tienduizenden werknemers in het uitgebreide haven- en industriegebied in geval van nood bij te staan. Het gaat daarbij om zowel spoed- als besteld vervoer. In 2019 zijn in totaal 114.988 ritten uitgevoerd.

Het verzorgingsgebied van ARR wordt gekenmerkt door een sterk verstedelijkt gebied met een relatief hoge zorgvraag (Rotterdam en omstreken) en enkele rurale gebieden met een relatief lage zorgvraag (Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee). De regio omvat de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Nissewaard, Schiedam, Voorne aan Zee en Vlaardingen.

Vanuit de VRR zorgt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA), onderdeel van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), voor de aansturing en spreiding van de beschikbare ambulances. Ook worden vanuit de MKA ritopdrachten toegewezen en de regie gevoerd bij opgeschaalde incidenten.