Ambulancezorg


In de Rijnmondregio is Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) de organisatie die ambulancezorg levert. Binnen AZRR wordt hieraan een bijdrage geleverd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en BIOS-Groep.

Onze bijna 400 ambulancezorg-medewerkers staan 24/7 paraat om de ruim 1, 2 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied en de vele tienduizenden werknemers in het uitgebreide haven- en industriegebied in geval van nood bij te staan. Het gaat daarbij om zowel spoed- als besteld vervoer. In 2014 heeft AZRR in totaal 104.542 ritten uitgevoerd.

Vanuit de VRR zorgt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA), onderdeel van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), voor de aansturing en spreiding van de beschikbare ambulances. Ook worden vanuit de MKA ritopdrachten toegewezen en de regie gevoerd bij opgeschaalde incidenten.