Industriële Veiligheid


De afdeling Industriële Veiligheid (IV) adviseert en houdt toezicht op de veiligheid bij bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam. Het gaat dan om processen waarbij de veiligheid wordt bevorderd en gegarandeerd door middel van risicobeheersing. De advisering richt zich op bedrijven met een omgevingsvergunning milieu. Het toezicht vindt (voornamelijk) plaats bij bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen. Dat zijn bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen of processen.

Nergens in Nederland is zoveel industrie gehuisvest als in Rotterdam-Rijnmond. De afdeling IV van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond stelt daarom de opgedane kennis en ervaring beschikbaar. Dit gebeurt vanuit het Centrum Industriële Veiligheid.

Centrum Industriële Veiligheid

Als kenniscentrum deelt het Centrum Industriële Veiligheid haar opgedane kennis en ervaring over veiligheid bij industriële bedrijven. Overheden zoals veiligheidsregio's, gemeenten en Rijkswaterstaat maken gebruik van deze expertise.

Cursussen en workshops

Het CIV heeft een aantal interessante in-house cursussen en workshops ontwikkeld. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Onze cursus Aanwijzen bedrijfsbrandweren wordt vaak aangevraagd. Of bekijk alle cursussen.

Beleid

We zijn transparant over de regels die wij hanteren bij het adviseren, controleren en handhaven. Al ons beleid staat op de pagina Beleid.

Meest geraadpleegd: