Handhavingsbeschikkingen


Op deze pagina vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zijn opgelegd.

Waarom maken wij handhavingsbeschikkingen openbaar?
Op grond van het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid VRR maakt de VRR de handhavingsbeschikkingen die de VRR oplegt openbaar. Dit gebeurt omdat de VRR van mening is dat het openbaar maken van deze beschikkingen bijdraagt aan een transparant beeld voor de omgeving en de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven versterkt.

Wat staat er in het overzicht?
In onderstaand overzicht staan de bedrijven die van de VRR een handhavingsbeschikking hebben ontvangen.

Er wordt bij de openbaarmaking rekening gehouden met naar voren gebrachte zienswijzen of bezwaar door de geadresseerde van de handhavingsbeschikking. Bedrijven die het niet eens zijn met een opgelegde handhavingsbeschikking, kunnen hiertegen bezwaar maken. Zolang deze bezwaartermijn loopt, of bezwaar is gemaakt maar hierover nog geen besluit is genomen, wordt de beschikking niet gepubliceerd. Dit is aangegeven onder het kopje status.

Wanneer de bewaartermijn is verstreken zonder dat bezwaar is gemaakt of wanneer een besluit is genomen met betrekking tot het bezwaar, kunt u op deze pagina de handhavingsbeschikking die door de VRR aan een bedrijf is opgelegd inzien.

Wilt u meer informatie over wat een handhavingsbeschikking is? Klik dan hier.

Onderstaande tabel wordt nog ingevuld.

Naam bedrijf

[naam bedrijf]

Bevoegd gezag

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Overtreding

(in 1 regel overtreding benoemen bijv: het bluswaternet wordt niet tweejaarlijks gespoeld)

Status

Bezwaartermijn (als deze is verstreken wijzigt de tekst in: handhavingsbeschikking en wordt de geanonimiseerde LOD gepubliceerd)