Cursussen en workshops


Het Centrum Industriële Veiligheid biedt interessante cursussen en workshops aan. De inhoud van het cursusprogramma is opgezet met deskundigen uit het werkveld, gericht op de praktijksituatie en bedoeld voor vergunningverleners, toezichthouders/inspecteurs, beleidsmakers en (markt)partijen waaronder de betrokken bedrijven.

Basistraining Inspectie, Testen en Onderhoud

14 en 15 september 2016 - Groot Handelsgebouw - MRC - Rotterdam

€799 per cursist

De cursus Inspectie, Testen en Onderhoud van (semi-)stationaire blus- en koelinstallaties op opslagtanks heeft als doel de cursist bekend te maken met de identificatie van essentiële onderdelen voor de goede werking van brandbeveiligingsinstallaties en de wijze waarop middels periodiek inspecteren, onderhoud en testen de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van deze onderdelen kan worden geborgd.

Zie ook de verdiepingscursus Inspectie, Testen en Onderhoud, die in oktober wordt gegeven.

Introductie Aerosol blussystemen

16 september 2016 – Groot Handelsgebouw - MRC – Rotterdam

€ 399,- per cursist

De introductie Aerosol blussystemen heeft tot doel de cursist bekend te maken met aerosol blussystemen. Mogelijkheden en beperkingen van aerosol blussystemen bij de opslag van gevaarlijke stoffen in PGS 15 opslagloodsen
worden besproken. De cursusdag start met een introductie over de chemie van aerosolen en ontwikkelingen op het gebied van aerosol blussystemen. Aan de hand van voorbeelden wordt de toepassing van aerossol blussystemen besproken.

Cursus uitgangspuntendocument

2 oktober 2016 - Groot Handelsgebouw - MRC – Rotterdam

€ 399,- per cursist

De cursus uitgangspuntendocument heeft tot doel de cursist bekend te maken met de informatie die minimaal in een UPD moet komen. De specifieke onderdelen uit het UPD worden aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgewerkt. De relatie tussen UPD’s en brandveiligheidsplannen en de rol van het UPD in relaterende processen krijgt tevens een plaats in deze cursus.

Aanwijzen bedrijfsbrandweren

10 oktober 2016 – Rotterdam

€ 399,- per cursist

In de eendaagse cursus aanwijzen bedrijfsbrandweer komen in het ochtenddeel het wettelijk kader, de inhoud van een bedrijfsbrandweerrapport en de procedurele aspecten aan de orde. De middag zal gebruikt worden om aan de hand van voorbeelden de scenario-analyse ten behoeve van het bedrijfsbrandweerrapport invulling te geven.

Performance Based Brandbeveiliging PGS 29 opslagtanks

Op 15 oktober 2015 wordt de cursus Performance Based brandbeveiliging ten behoeve van PGS 29 opslagen gegeven. Het doel van de cursus is de cursist vertrouwd te maken met het proces van Performance Based voor het ontwerpen, de aanleg en het toepassen van brandbeveiligingsvoorziening voor het beheersen en bestrijden van tank- en tankputbranden bij PGS 29 opslaglocaties.

De cursus kan op aanvraag ook in-company gegeven worden bij uw bedrijf. Stuur voor meer informatie een mail naarciv@veiligheidsregio-rr.nl

Scenariodenken

Het CIV heeft recent de cursus scenariodenken ontwikkeld. De cursus richt zich op industriële scenario’s met gevaarlijke stoffen. Theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

NFPA FPO Two

In 2015 wordt wederom het vervolg op FPO One georganisseerd. Een nieuw NFPA seminar specifiek voor medewerkers werkzaam op het gebied brandveiligheid in Nederland. De nadruk in de NFPA FPO Two cursus ligt op het in de praktijk toepassen van normatieve kaders en wet- en regelgeving.

In-company

Het CIV heeft enkele cursussen ontwikkeld die op aanvraag in-company gegeven kunnen worden. Wanneer uw bedrijf geïnteresseerd is in een van deze cursussen, dan kunt meer informatie krijgen over mogelijkheden, locatie en prijzen door contact op te nemen via het aanmeldformulier.

Overige cursussen