Cursussen en workshops


Het Centrum Industriële Veiligheid biedt interessante cursussen en workshops aan. De inhoud van het cursusprogramma is opgezet met deskundigen uit het werkveld, gericht op de praktijksituatie en bedoeld voor vergunningverleners, toezichthouders/inspecteurs, beleidsmakers en (markt)partijen waaronder de betrokken bedrijven.

Aanwijzen bedrijfsbrandweren

€ 399,- per cursist

In de eendaagse cursus aanwijzen bedrijfsbrandweer komen in het ochtenddeel het wettelijk kader, de inhoud van een bedrijfsbrandweerrapport en de procedurele aspecten aan de orde. De middag zal gebruikt worden om aan de hand van voorbeelden de scenario-analyse ten behoeve van het bedrijfsbrandweerrapport invulling te geven.

Scenariodenken

Het CIV heeft recent de cursus scenariodenken ontwikkeld. De cursus richt zich op industriële scenario’s met gevaarlijke stoffen. Theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

In-company

Het CIV heeft enkele cursussen ontwikkeld die op aanvraag in-company gegeven kunnen worden. Wanneer uw bedrijf geïnteresseerd is in een van deze cursussen, dan kunt meer informatie krijgen over mogelijkheden, locatie en prijzen door contact op te nemen via het aanmeldformulier.

Onder meer de volgende cursussen worden in-company aangeboden: