Uitgangspuntendocumenten


Het Centrum Industriële Veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werkt samen met Marsh Risk Consulting aan het delen van kennis die kan bijdragen aan het voorkomen en de beheersing en bestrijding van incidenten.

Het doel van de cursus is de deelnemer vertrouwd te maken met de mogelijkheden en beperking van aerosol blussystemen bij toepassing in PGS 15 opslagen.

De cursus wordt in het Engels gegeven. Vanuit Marsh is begeleiding aanwezig.

Opbouw cursus

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Introductie en dagprogramma;
 • Geschiedenis en ontwikkeling in aerosolen;
 • Hoe zien aerosolen eruit en hoe werken ze;
 • Chemie rondom aerosolen;
 • Chemische structuur van aerosolen en het belang van deze structuur op de prestatie;
 • Toepassingsgebied aerosolen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden;
 • Toepassing van opgeslagen producten bij een aerosol blussysteem;
 • Overwegingen bij de constructie van brandcompartimenten;
 • De overwegingen en limieten bij gebruik van aerosolen;
 • Gecombineerde opslag van gevaarlijke stiffen;
 • Voorschriften voor opslag;
 • Productopvang van brandbare vloeistoffen in opslagvoorzieningen;
 • Testen, goedkeuringen en standaarden;
 • Acties na werking van het aerosol blussysteem;
 • Benodigde kennis / training voor het ontwerp van aerosol blussystemen;
 • Inspectie, testen en onderhoud van aerosol blussystemen;
 • Samenvatting mogelijkheden en beperkingen aerosol blussystemen.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus is de cursist bekend met de mogelijkheden en beperkingen van de toepassing van aerosol blussystemen in PGS 15 opslagen.

Hand-outs van de lesstof worden ter beschikking gesteld.

Aanmelden

De cursussen worden gegeven op vrijdag 16 september 2016 (week 37).

Tijden: van 08.30 – (uiterlijk) 17.00 uur.

Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Aanmelding vindt plaats via het bijgevoegde formulier.

Uiterste aanmelddatum

Uiterlijk vrijdag 12 augustus 2016

Kosten

De hele cursus kost € 399,- ex BTW

Locatie cursus

Marsh Risk Consulting, Conradstraat 18, 3013 AP Rotterdam (2 minuten lopen vanaf Rotterdam CS en de directe nabijheid van 3 parkeergarages).

Annulering

Het Centrum Industriële Veiligheid behoudt zich tot 14 dagen van tevoren het recht voor bij onvoldoende deelnemers of een overmachtsituatie de cursus geen doorgang te laten vinden. Cursisten kunnen tot uiterlijk 45 dagen voor de aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Bij latere annulering worden alle kosten in rekening gebracht. Het is wel mogelijk om een ander persoon in uw plaats te laten deelnemen.

Op deze cursus zijn de algemene leveringsvoorwaarden van het Centrum Industriële Veiligheid van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website.

Diner en eventuele overnachtingen

Het diner en eventuele overnachtingen en het vervoer van en naar de cursuslocatie dient u zelf te regelen en zijn voor eigen kosten. Mogelijkheden zijn:

Novotel Hotel Schiedam

Hargalaan 2, 3118 JA Schiedam, Tel.010-2509001, Fax. 010- 4700656, www.novotel.com, email: H0517@accor.nl.

Novotel is goed bereikbaar per auto en ligt op 2 haltes met de trein vanaf Rotterdam CS.

Van der Valk Blijdorp-Rotterdam

Energieweg 2, 3041 JC Rotterdam, Tel. 010-2988777,
Fax 010-2988788, www.hotel-rotterdam-blijdorp.nl, email: rotterdam-blijdorp@valk.nl

Bed and Breakfast, https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfastnl/
rotterdam/nederland/c2747891

Informatie

Inhoudelijke informatie over deze training kan worden ingewonnen bij Jeanne van Buren via e-mail Jeanne.vanburen@marsh.com. Voor vragen en informatie over de inschrijving kunt u contact opnemen met Chantal Wintjens, tel. 088 - 877 9557 of via e-mail civ@vr-rr.nl.

U kunt uw aanmelding versturen naar VRR/Centrum Industriële Veiligheid, Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam of faxen naar 088 – 877 9553 of per e-mail zenden aan civ@vr-rr.nl.