Aanwijzen bedrijfsbrandweren


Het Centrum Industriele Veiligheid (CIV) is het expertisecentrum op het gebied van industriele veiligheid. Doel van het centrum is om de kennis en ervaring van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond beschikbaar te stellen aan andere korpsen.

Dit alles zonder winstoogmerk - dus van de brandweer voor de brandweer. De cursus aanwijzen bedrijfsbrandweer is hier een voorbeeld van.

In de eendaagse cursus “aanwijzen bedrijfsbrandweer” komen in het ochtenddeel het wettelijk kader, de inhoud van een bedrijfsbrandweerrapport en de procedurele aspecten aan de orde. De middag zal gebruikt worden om aan de hand van voorbeelden de scenario-analyse ten behoeve van het bedrijfsbrandweerrapport invulling te geven.

De cursus is toegankelijk voor alle medewerkers van brandweerkorpsen. Ook bedrijfsbrandweerpersoneel en SHE-managers van bedrijven zijn van harte welkom om hun kennis op dit gebied te verruimen. Om een goede interactie mogelijk te maken is het aantal cursisten beperkt tot 12 deelnemers. Het minimum aantal deelnemers bedraagt 8.

Datum: 30 maart 2016 en 11 oktober 2016
Locatie: Langs de baan 110, 3191 TP te Hoogvliet-Rotterdam
Tijd: 09.30 - 16.30
Kosten: € 399,-

Cursuslocatie

Deze cursus kan ook altijd in overleg op een locatie worden gegeven. De kosten per cursist zijn dan afhankelijk van de locatie.

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats via het aanmeldformulier.

Informatie

Informatie over de cursus kan worden verkregen bij de cursuscoordinator: Michael de Gunst, tel. 06-23069582 of via zijn e-mail.Michael.de.Gunst@veiligheidsregio-rr.nl

Cursuskosten

De kosten zijn €399,-- per deelnemer en exclusief BTW, maar inclusief koffie, thee, lunch. Bij de cursus hoort uitgebreide informatie in de vorm van sheets en achtergronddocumentatie.