Scenariodenken


De cursus scenariodenken is ontwikkeld voor medewerkers van de veiligheidsregio’s en medewerkers van de lokale/regionale brandweer die te maken hebben met industriële processen.

Inhoud

De cursus laat de cursist kennismaken met het scenariodenken. In veel werkgebieden krijg je te maken met scenario’s. Al dan niet bij het opstellen dan wel het lezen en beoordelen ervan. Van belang hierbij is dat men inzicht heeft hoe scenario’s zich ontwikkelen in de tijd.

Randvoorwaarden die ervoor kunnen zorgen dat de scenario’s zich anders ontwikkelen worden hier ook bij behandeld. De cursus is gericht op scenario’s met gevaarlijke stoffen waarbij sprake is van loss of containment.

In totaal beslaat de cursus 4 dagen. De cursusdagen zijn over een aantal weken verspreid, zodat de cursist de tijd heeft om tussen deze dagen opdrachten uit te werken.

De cursus is opgebouwd met een basisgedeelte en verdieping. De basis beslaat één dag en is voornamelijk ontwikkeld voor de startende medewerker. Tijdens deze dag wordt een introductie in het scenariodenken gegeven.

De volgende twee dagen dienen gezamenlijk gevolgd te worden. Deze dagen bestaan uit een workshop om het chemiekaartenboek te leren interpreteren. Hierin leert u welke informatie te vinden is op de chemiekaarten en hoe deze u kunnen helpen een scenario te beschrijven. Maar ook welke informatie u niet kunt vinden in de chemiekaarten. Ook krijgt u een introductie in de modellering van scenario’s en gaan we in op schade- en letseleffecten bij scenario’s en domino- en escallatiescenario’s.

De vierde cursusdag wordt na een tussenpose van een aantal weken gegeven. Na de derde cursusdag krijgt u een aantal opdrachten mee, welke in de laatste cursusdag besproken worden. Daarnaast wordt er tijdens deze cursusdag ingegaan op beperkingen en valkuilen van veel gebruikte modelleringsprogramma’s.

Na deze cursus is de cursist in staat te beschrijven hoe scenario’s zich kunnen ontwikkelen rekening houdend met verschillende parameters en omgevingsfactoren.

Doelgroep

Adviseurs (gevaarlijke stoffen), vergunningverleners en handhavers van de veiligheidsregio’s en de brandweer die te maken hebben met het opstellen en/of beoordelen van industriële scenario’s, maar ook medewerkers uit andere sectoren die zich bezighouden met opstellen en beoordelen van industriële scenario’s.

Onderwerpen aan bod in de cursus

  • invloed van meteorologische en geografische eigenschappen op scenario’s
  • verschillende typen scenario’s
  • invloed van fysische en chemische eigenschappen op scenario’s
  • escalatie en domino-scenario’s
  • beperkingen en valkuilen van modelleringsprogramma’s
  • oorzaken voor het ontstaan van LOC’s
  • invloed van systeem-, stof- en procesparameters op de omvang van LOC’s
  • schade- en letseleffecten op mens en materieel

Praktische informatie

Praktische informatie
Lesdagen

7, 13, 14, 21 en 27 september 2016

12, 18, 19 en 26 januari 2017

2 februari 2017

De lestijden zijn van 09:00 tot 16:30

Locatie

In september 2016 is de cursuslocatie het gebouw van de VRR,

Langs de Baan 110 te Hoogvliet

In januari 2017 is de locatie nader te bepalen.

Aantal deelnemers maximaal 16
Kosten

op aanvraag

Uiterste aanmelddatum

voor september 2016: vrijdag 19 augustus

voor januari 2017: vrijdag 16 december 2016

Informatie

Voor deelname aan deze cursus of voor meer informatie kunt u contact opnemen via het aanmeldformulier.