Verdieping ITO


Het Centrum Industriële Veiligheid (CIV) en Marsh Risk Consulting (MRC) organiseren in 2016 een verdiepingscursus Inspectie, Testen en Onderhoud (ITO) van (semi-)stationaire blus- en koelinstallaties op opslagtanks.

Het Centrum Industriële Veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werkt samen met Marsh Risk Consulting aan het delen van kennis die kan bijdragen aan het voorkomen en de beheersing en bestrijding van incidenten.

  • Het doel van de cursus is het proces van ITO toe te passen voor:
  • Het opstellen van een onderbouwing van frequenties voor ITO aspecten;
  • subsurface en semi-subsurface brandblussystemen voor branden in verticale opslagtanks;
  • Coflexip brandblussystemen voor verticale tanks met een drijvend dak.

Tijdens de cursus delen wij graag de kennis en ervaring die wij hierover hebben met u. De verdiepingscursus ITO wordt gegeven op 12 oktober 2016. De cursus is bestemd voor een ieder die in zijn werk te maken heeft met inspectie, testen en onderhoud van brandveiligheidssystemen die toegepast worden bij opslagtanks, zoals tankterminals raffinaderijen met opslagtanks, inspectie- of adviesbureaus, veiligheidsregio’s en andere overheden. Bij het geven van de cursus wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers de basis ITO hebben gevolgd of beschikken over het kennisniveau dat men heeft nadat de basis ITOtraining gevolgd is.

Veel industriële brandbeveiligingssystemen komen tot stand door het volgen van een performance based proces. In NFPA 25: Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems en het daarbij behorende Water-Based Fire Protection Systems Handbook wordt in detail uitgelegd hoe het proces voor bijpassend ITO is opgebouwd. Cursisten krijgen daarom voorafgaande aan de cursus informatie hierover die ze moet bestuderen.

Opbouw cursus

In de ochtend wordt kort het proces voor het opzetten en implementeren van ITO besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het doel en de doelstellingen die worden gehanteerd voor het vaststellen van ITO-frequenties. Aan de hand hiervan wordt besproken welke instrumenten gebruikt kunnen worden om ITO-frequenties te bepalen of om frequenties te bepalen die afwijken van NFPA
25.

In de middag worden de kritische onderdelen van subsurface, semi-subsurface en coflexip systemen geïdentificeerd, waarna plenair wordt besproken waaruit ITO voor deze systemen zou moeten bestaan en met welke ITO-frequenties zou moeten worden gestart.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus is de cursist bekend met:

  • De achtergronden en instrumenten die worden gehanteerd in het proces voor het op een performance based wijze opzetten van ITO-frequenties;
  • De (kritische) onderdelen van (semi-)subsurface en coflexip systemen;
  • De wijze waarop ITO-frequenties kunnen worden vastgesteld en actueel kunnen worden gehouden.

Hand-outs van de lesstof worden ter beschikking gesteld.

Aanmelden

De cursussen worden gegeven op woensdag 12 oktober 2016 (week 41).
Tijden: van 08.30 – (uiterlijk) 17.00 uur.

Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Aanmelding vindt plaats via het bijgevoegde formulier.

Uiterste aanmelddatum

Voor week 41: uiterlijk vrijdag 9 september 2016

Kosten

De hele cursus kost € 399,- ex BTW

Locatie cursus

Marsh Risk Consulting, Conradstraat 18, 3013 AP Rotterdam (2 minuten lopen vanaf Rotterdam CS en de directe nabijheid van 3 parkeergarages).

Annulering

Het Centrum Industriële Veiligheid behoudt zich tot 14 dagen van tevoren het recht voor bij onvoldoende deelnemers of een overmachtsituatie de cursus geen doorgang te laten vinden. Cursisten kunnen tot uiterlijk 45 dagen voor de aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Bij latere annulering worden alle kosten in rekening gebracht. Het is wel mogelijk om een ander persoon in uw plaats te laten deelnemen.

Op deze cursus zijn de algemene leveringsvoorwaarden van het Centrum Industriële Veiligheid van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website.

Diner en eventuele overnachtingen

Het diner en eventuele overnachtingen en het vervoer van en naar de cursuslocatie dient u zelf te regelen en zijn voor eigen kosten. Mogelijkheden zijn:

Novotel Hotel Schiedam

Hargalaan 2, 3118 JA Schiedam, Tel.010-2509001, Fax. 010- 4700656, www.novotel.com, email: H0517@accor.nl.

Novotel is goed bereikbaar per auto en ligt op 2 haltes met de trein vanaf Rotterdam CS.

Van der Valk Blijdorp-Rotterdam

Energieweg 2, 3041 JC Rotterdam, Tel. 010-2988777,
Fax 010-2988788, www.hotel-rotterdam-blijdorp.nl, email: rotterdam-blijdorp@valk.nl

Bed and Breakfast, https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfastnl/
rotterdam/nederland/c2747891

Informatie

Inhoudelijke informatie over deze training kan worden ingewonnen bij Jeanne van Buren via e-mail Jeanne.vanburen@marsh.com. Voor vragen en informatie over de inschrijving kunt u contact opnemen met Chantal Wintjens, tel. 088 - 877 9557 of via e-mail civ@vr-rr.nl.

U kunt uw aanmelding versturen naar VRR/Centrum Industriële Veiligheid, Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam of faxen naar 088 – 877 9553 of per e-mail zenden aan civ@vr-rr.nl.