Cursus ITO


Het Centrum Industriële Veiligheid (CIV) en Marsh Risk Consulting (MRC) organiseren in 2016 op 14 en 15 september de training Inspectie, Testen en Onderhoud (ITO) van (semi-)stationaire blus- en koelinstallaties op opslagtanks.

Het Centrum Industriële Veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werkt samen met Marsh Risk Consulting aan het delen van kennis die kan bijdragen aan het voorkomen en de beheersing en bestrijding van incidenten.
Het doel van de ITO training is:

  • Achtergronden en normatieve kaders en het uitganspuntendocument voor het opzetten, implementeren en uitvoeren van ITO voor industriële brandbeveiligingssystemen.
  • Het proces voor identificeren van de onderdelen die kritisch zijn voor de goede werking van de brandbeveiligingsinstallaties.
  • De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van deze installaties te borgen door deze kritische onderdelen op doelmatige wijze periodiek te inspecteren, testen en preventief te onderhouden.

Tijdens de training delen wij graag de kennis en ervaring die wij hierover hebben met u. De tweedaagse cursus wordt in 2016 gegeven op 14 en 15 september. Tijdens deze training krijgt iedere deelnemer de NFPA 25: Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems in boekvorm. De training is bestemd voor een ieder die in zijn werk te maken heeft met inspectie, testen en onderhoud van brandveiligheidssystemen die toegepast worden bij opslagtanks, zoals tankterminals raffinaderijen met opslagtanks, inspectie- of adviesbureaus, veiligheidsregio’s en andere overheden.

Opbouw training

De eerste dag van deze cursus wordt ingegaan op het ITO proces en ontvangt u de map met de lesstof en de NFPA 25 standaard. Op deze dag worden de achtergronden en theorie voor het opzetten, het doel en de implementatie van ITO behandeld. Op de tweede dag van de training passen we het ITOproces in praktijkbeelden toe. De deelnemers worden in groepen ingedeeld en gaan aan de slag met verschillende case studies.

Leerdoelen

Na het volgen van de training is de cursist bekend met:

  • het proces en de processtappen voor het opstellen van een ITO programma voor het inspecteren, testen en onderhouden van industriële brandbeveiligingssystemen;
  • de relevantie van kritische onderdelen van brandbeveiligingssystemen die gebruikt worden bij opslagtanks in relatie tot het ITO-proces en is in staat deze te benoemen;
  • de relatie tussen life testen en ITO van een systeem;
  • de rol van certificeren in het ITO-proces;
  • waar en hoe afwijkingen ten opzichte van normen en standaarden gemotiveerd onderbouwd kunnen worden;
  • welke dossiers behoren bij een ITO-systeem.

Aanmelden

De training wordt gegeven op woensdag 14 & donderdag 15 september 2016 (week 37), van 08.30 tot uiterlijk 17:00 uur.
Er kunnen per dag maximaal 25 personen deelnemen. Aanmelding vindt plaats via het aanmeldformulier.

Uiterste aanmelddatum

Uiterlijk vrijdag 12 augustus 2016.

Kosten

De hele cursus kost € 799,- ex BTW

Locatie cursus

Marsh Risk Consulting, Conradstraat 18, 3013 AP Rotterdam (2 minuten lopen vanaf Rotterdam CS en de directe nabijheid van 3 parkeergarages).

Annulering

Het Centrum Industriële Veiligheid behoudt zich tot 14 dagen van tevoren het recht voor bij onvoldoende deelnemers of een overmachtsituatie de cursus geen doorgang te laten vinden. Cursisten kunnen tot uiterlijk 45 dagen voor de aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Bij latere annulering worden alle kosten in rekening gebracht. Het is wel mogelijk om een ander persoon in uw plaats te laten deelnemen.

Op deze cursus zijn de algemene leveringsvoorwaarden van het Centrum Industriële Veiligheid van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website.

Diner en eventuele overnachtingen

Het diner en eventuele overnachtingen en het vervoer van en naar de cursuslocatie dient u zelf te regelen en zijn voor eigen kosten. Mogelijkheden zijn:

Novotel Hotel Schiedam

Hargalaan 2, 3118 JA Schiedam, Tel.010-2509001, Fax. 010- 4700656, www.novotel.com, email: H0517@accor.nl.

Novotel is goed bereikbaar per auto en ligt op 2 haltes met de trein vanaf Rotterdam CS.

Van der Valk Blijdorp-Rotterdam

Energieweg 2, 3041 JC Rotterdam, Tel. 010-2988777,
Fax 010-2988788, www.hotel-rotterdam-blijdorp.nl, email: rotterdam-blijdorp@valk.nl

Bed and Breakfast, https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfastnl/
rotterdam/nederland/c2747891

Informatie

Inhoudelijke informatie over deze training kan worden ingewonnen bij Jeanne van Buren via e-mail Jeanne.vanburen@marsh.com. Voor vragen en informatie over de inschrijving kunt u contact opnemen met Chantal Wintjens, tel. 088 - 877 9557 of via e-mail civ@vr-rr.nl.

U kunt uw aanmelding versturen naar VRR/Centrum Industriële Veiligheid, Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam of faxen naar 088 – 877 9553 of per e-mail zenden aan civ@vr-rr.nl.