Zoeken

Risico- & Crisisbeheersing


De medewerkers van Risico- en Crisisbeheersing (R&C) zijn verantwoordelijk voor het verbinden van de vele partijen die een rol spelen bij het verhogen van het fysieke veiligheidsniveau van de burger.

R&C zorgt voor versterking van zowel het beleid als het beheer op het gebied van industriële veiligheid, risico- en crisisbeheersing, rampenbestrijding en mono- en multidisciplinaire afstemming, multidisciplinair grootschalig opleiden, trainen, oefenen en optreden. Daarbij is juiste informatie een randvoorwaarde. Zonder een goede invulling van de informatiebehoefte kan van een adequate risicobeheersing en incidentbestrijding geen sprake zijn.

Direct regelen

Brandveiligheid in mijn bedrijf
ikorganiseereenevenement
Cursussen en workshops
regionaal_crisisplan

Onze missie

Wij werken samen met ons netwerk en onze uitgebreide vakkennis aan het voorkomen en beperken van risico's en aan de voorbereiding op incidenten. Hiermee bevorderen we een veilige leefomgeving in Rotterdam-Rijnmond.

Onze visie

R&C wil de komende jaren binnen haar netwerk regisseur, adviseur en beheerder zijn op het gebied van risico- en crisisbeheersing.

Onze afdelingen

Risicobeheersing
iv1
GHOR
crisisbeheersing1
Teamfoto 2