Fire Prevention Officer Two


Het Centrum industriële veiligheid, NFPA, Marsh Risk Consulting en Riskonet organiseren in 2015 wederom het vervolg op Fire Prevention Officer One.

Een volledig nieuw opgezette internationaal erkend NFPA seminar die specifiek voor medewerkers werkzaam op het gebied brandveiligheid in Nederland is bedoeld.

Gezien de goede ervaringen met de opleiding Fire Prevention Officer One, waarbij het navigeren tussen de verschillende NFPA standaarden de rode draad vormde, is vanuit de markt de vraag ontstaan om met die kennis, toegepast op de Nederlandse situatie, de diepte in te gaan. De nadruk bij de vijfdaagse training ligt op het in de praktijk toepassen van de normatieve referentiekaders en wet- en regelgeving in representatieve case studies. In 2014 is deze nieuwe opzet goed ontvangen, reden te meer om in 2015 Fire Prevention Officer Two nogmaals te geven. De cursus zal gegeven worden in week 47, van 16 tot en met 20 november 2015.

De (brand)beveiliging van brandbare vloeistoffen tijdens opslag vormt de rode draad tijdens de training. Hierbij komt zowel de opslag en verlading met opslagtanks, IBC's, spuitbussen, als ook de beveiliging van de tot vloeistof verdichte of gekoelde gassen aan bod. Het scenarioboek BrandweerBRZO en het NFPA Fire Protection Handbook zal samen met de NFPA standaarden als basisdocumenten worden gebruikt.

Iedere dag wordt een specifiek onderwerp behandeld. Hiervoor wordt de dag gestart met een korte introductie/uitleg van de NFPA codes en standaarden en PGS die die dag zullen worden gebruikt tijdens de training Daarna wordt de groep cursisten opgesplitst in werkgroepen, waarbij getracht wordt om de groepen zodanig in te delen dat overheid, bedrijfsleven en verzekeraars gecombineerd evenwichtig over de groepen worden verdeeld. Iedere groep gaat vervolgens voor de in de casestudie beschreven risico's een beveiligingsconcept opstellen. Aan het einde van de dag zullen de uitwerkingen van het brandveiligheidsconcepten gepresenteerd en besproken worden. Er is dus voor een cursusopzet gekozen waarbij je dus niet achterover kan leunen, maar één waarbij je zelf moet na gaan denken.

Wat krijgt u:

  • Iedere cursist die alle vijf de cursusdagen (binnen 12 maanden) heeft gevolgd ontvangt het NFPA certificate of attendance;
  • Een jaar lang gratis lidmaatschap van de NFPA als de gehele cursus gevolgd wordt. Hierdoor kunt u flinke korting krijgen op o.a. NFPA-publicaties;
  • De laatste versie van de codes voor de gevolgde cursusdag(en);
  • Mappen met alle slides die tijdens de cursus zijn behandeld;
  • Koffie, thee en lunch op iedere cursusdag.

Meer informatie is te vinden in de aankondiging NFPA FPO2 cursus 2015.

Deelnemen:

De cursusweek van september 2014 is inmiddeld vol. Indien u het aanmeldingsformulier aan ons zendt, wordt u op een lijst geplaatst voor 2015. Indien voor 2015 een datum bekend is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

aanmeldingsformulier NFPA FPO2 cursus 2015

U kunt voor meer informatie contact opnemen met dhr M. de Gunst via 06 - 2306 9582 of michael.de.gunst@veiligheidsregio-rr.nl