Crisisbeheersing


De afdeling Crisisbeheersing (CB) heeft een voorbereidende en coördinerende rol binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Crisisbeheersing is een continu multidisciplinair proces dat erop is gericht in geval van een crisis in de (fysieke) veiligheid een groot aantal betrokken diensten te laten
functioneren als één samenhangende organisatie, met als doel de crisis gezamenlijk en zo doelmatig mogelijk te bestrijden.

Crisisbeheersing is een belangrijk onderdeel van het primaire VRR proces Hulp- en Zorgverlening. Dit proces valt uiteen in vier deelprocessen:

 • Voorbereiden op hulp- en zorgverlening.
 • Operationele plannen.
 • Voorzieningen en systemen.
 • Operationele vakbekwaamheid.

De afdeling CB geeft hier samen met haar ketenpartners uitvoering aan.

Waar kunnen we je mee helpen?

workshops1
grip-regeling
regionaal_crisisplan
regionaal_risicoprofiel

Binnen deze processen draagt hoofd Crisisbeheersing verantwoordelijkheid voor onder meer de organisatie van de rampen- en crisisbestrijding, waaronder de zorg voor paraatheid van piketfunctionarissen, advies over gemeentelijke processen / plannen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, opstellen van de incident- en rampbestrijdingsplannen, beleidsvorming terreurgevolgbestrijding, de alarmeringsregelingen voor
operationeel personeel, Geografische Informatie Systemen (GIS) en netcentrisch werken. Daarnaast draagt Crisisbeheersing bij aan de lerende organisatie door kennis uit de operationele inzet te evalueren en onderdeel te maken van de nieuwe planvorming. De producten van CB zijn daardoor veelal dynamisch.

Taken en producten van Crisisbeheersing zijn:

Het opstellen, actueel houden van plannen t.b.v. rampbestrijding & crisisbeheersing;

 • Regionaal Crisisplan
 • Gripregeling;
  • Handboeken
  • Draaiboeken
 • Multidisciplinaire planvorming:
  • Rampbestrijdingsplannen
  • Incidentbestrijdingsplannen
 • Onderhouden van de contacten met de vitale partners en daarbij het afsluiten van convenanten
 • Samenwerken met gestationeerde liaisons: defensie /waterschap
 • Het organiseren en evalueren van Multidisciplinaire oefeningen
 • Het evalueren van GRIP-incidenten
 • Beheer van de operationele centra
 • Voorbereidende coördinatie op de crisisbeheersing met gemeente, bevolkingszorg
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie en operationele leiding bij crises en rampen
 • Het onderhouden van multidisciplinaire operationele informatie voorziening (bv LCMS beheer etc.) en het VIC
 • Ondersteuning van het multidisciplinaire besluitvormingsproces van Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing (ARC), Veiligheidsdirectie (VD) en Port-Security-Policy-Board (PSPB)
 • Vertegenwoordiging van de VRR in een aantal landelijke overlegorganen
 • VeiligheidsinformatieCentrum (VIC)
 • Het bieden en begeleiden van een Leer Arbeids Plaats (LAP)

De werkzaamheden worden bepaald door wettelijke taken, gecombineerd met maatschappelijke ontwikkelingen op (met name) economisch, infrastructureel en communicatief gebied. Incidenten in zowel de eigen regio, elders in Nederland of de wereld bepalen dagelijks de prioriteiten.