Contactformulier


Via dit contactformulier kun je al je vragen en/of opmerkingen aan ons kwijt. Wij zorgen ervoor dat je vraag op de juiste plek terecht komt en dat je zo snel mogelijk een reactie ontvangt.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Captcha *
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.

Veel gestelde vragen

We ontvangen op dit moment veel vragen over het coronavirus, de noodverordening en de maatregelen die zijn getroffen. Hieronder antwoord op de meest gestelde vragen.

Waarom zijn jachthavens en recreatieterrein gesloten?

Eén van de getroffen maatregelen in Rotterdam-Rijnmond is dat in alle recreatiegebieden en jachthavens waar nachtverblijf mogelijk is, geen gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen zolang de noodverordening van kracht is. Deze lijn is in combinatie met de landelijke oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Om deze lijn te ondersteunen en eenduidigheid in handhaving te creëren is er geen sprake van uitzonderingen. Wanneer de landelijke maatregelen worden verlengd, zal dit ook voor de regionale noodverordening gelden.

Concreet betekent dit dat al het recreatief nachtverblijf (toeristisch verblijf) in de vorm van verblijf op en gebruik maken van recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, (air) B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen verboden is. Onder recreatief nachtverblijf wordt verstaan (definitie uit de noodverordening): verblijf dat plaatsvindt in het kader van de weekend- of verblijfsrecreatie waarbij elders hoofdverblijf wordt gehouden. Dit betreft dus niet alleen ’s nachts een verbod, maar ook dagtoerisme op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, (air) B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen is niet toegestaan.

Waarom wordt er geen uitzondering gemaakt voor vaste gasten die vaak beschikken over eigen sanitair en andere voorzieningen?

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond trekt één lijn in deze maatregel. Volksgezondheid heeft absolute prioriteit waarin drukke plekken, recreatieve verkeersstromen van en naar recreatiemogelijkheden als een gevaar worden gezien, dit is in lijn met het landelijk advies. Uitzonderingen zijn op deze maatregel niet van toepassing.

Waarom gelden er in andere veiligheidsregio's andere maatregelen gehanteerd?

Landelijk is er gekozen voor lokale invulling. Onze veiligheidsregio kenmerkt zich door de vele toeristische stromen. Verder zijn wij een regio waar veel primaire processen zijn gevestigd. Dit levert al een enorme aantal verkeersbewegingen op die mogelijk een besmettingsgevaar met zich meenemen. Lokaal is er door zorginstellingen specifiek verzocht om het aantal recreanten in de regio te beperken. Met deze maatregel geven wij aan deze oproep gehoor.