Bereikbaarheid voor hulpdiensten


Als je een vergunning aanvraagt om een evenement te organiseren, dan is het gebruikelijk dat de gemeente de aanvraag voor advies doorstuurt naar de brandweer.

De brandweer toetst de aanvraag dan op bereikbaarheidseisen.

Naast onderstaande regels voor bereikbaarheid, zijn er ook regels voor EHBO, technische hygiëne en brandveiligheid.

Wettelijke eisen bereikbaarheid

We toetsen de vergunningsaanvraag onder meer op onderstaande wettelijke eisen:

  • De minimale doorrij-breedte voor hulpdiensten is 3,5 meter;
  • De minimale doorrij-hoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter;
  • Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg;
  • Toegangen tot belendende (aangrenzende) percelen blijven vrij;
  • Uitgangen en nooduitgangen van bioscopen, cafés en dergelijke blijven vrij;
  • Voor de doorvaart van een eventuele blusboot moet vijf meter vrij blijven.

Veel gemaakte fouten bereikbaarheid

Betonblokken vluchtweg

Betonblokken op een vluchtweg/calamiteitenroute waardoor de minimale afstand van 3,5 meter niet word gehaald.

7_plantenbak

Plantenbak staat op de calamiteitenroute.

8_busje

Voertuig geparkeerd achter een afzetting.

markt

Versiering en kabels moeten minimaal op 4,2 meter hoogte hangen.