Crowdmanagement


Tijdens evenementen komen (grote) groepen bezoekers bij elkaar. Wanneer de publieksdichtheid (het aantal bezoekers per vierkante meter) te hoog wordt en er te weinig ruimte overblijft voor bezoekers om zich te bewegen of te verplaatsen, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Als organisator moet je voorkomen dat er een te hoge publieksdichtheid ontstaat waardoor de mensenmassa niet gereguleerd kan worden. Dit doe je door het toepassen van Crowdmanagement waarbij je maatregelen treft op het optimaal managen van mensenmassa’s en mensenstromen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • het optimaal verdelen van de bezoekers over de beschikbare ruimten;
  • het creeren van beheersbare publieksstromen;
  • het veilig en efficiënt begeleiden van bezoekers bij een ontruiming.