Medische zorg


De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) adviseert op basis van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Deze norm is ontwikkeld door verschillende partijen die actief zijn in de evenementenzorg en is sinds 1 januari 2022 van kracht. De VNEZ verschaft duidelijkheid over wat goede evenementenzorg is. Het geeft normen over de kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties. De VNEZ is te vinden via https://www.evenementenz.org/wp/.


De VNEZ hanteert nieuwe niveaus. Hieronder zijn twee 2 schema’s: een overgangstabel van de oude termen naar de nieuwe en een uitgebreide uitleg over de nieuwe niveaus die landelijk gehanteerd worden.

Een evenementenzorgorganisatie (EZO) is een organisatie die geïntegreerde zorg aanbiedt toegespitst op het risicoprofiel van een evenement. De EZO wordt gezien als leverancier voor de evenementenorganisator. Alle zorgcontacten dienen geregistreerd te worden op een zorgcontactenformulier. Dit formulier dient binnen 1 week na afloop van het evenement retour te worden gestuurd naar het 1-ingangsloket van de VRR via evenementenvrr@vr-rr.nl.

Zie onderstaand formulier.