Regionaal Risicoprofiel

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) bestaat uit een complexe samenleving. Daardoor moet zij adequaat kunnen inspringen op vele soorten veiligheidsrisico’s, als ordeverstoringen, overstromingen en treinongevallen. Daarnaast vormen bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen een continue bedreiging van de vitale belangen in de samenleving. Deze specifieke risico’s vragen om gericht beleid.

Het regionaal risicoprofiel heeft daarom als doel het (strategisch) beleid van de veiligheidsregio’s te relateren aan de daadwerkelijke aanwezige risico’s. Het regionaal risicoprofiel vormt daarmee de basis van het beleids- en crisisplan van de VRR. Daarmee verdwijnt het risico overigens niet. Wel zal de VRR door specifiek beleid het risico beter kunnen beheersen.

Download het regionaal risicoprofiel.