Brandbeveiligingsinstallaties


In sommige bouwwerken dienen brandbeveiligingsinstallaties te worden aangelegd. De aanwezigheid en kwaliteit van dergelijke installaties is afhankelijk van het type gebruik van het bouwwerk (gebruiksfunctie) in combinatie met de complexiteit, hoogte en grootte van het bouwwerk.

Welke brandbeveiligingsinstallaties voor een bouwwerk vereist zijn vind je in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Voorbeeld 1
Bij een bouwwerk met verminderd zelfredzame mensen, bijvoorbeeld kleine kinderen of mensen met een handicap, heb je sneller brandbeveiligingsinstallaties nodig. Ook zijn deze installaties vaak uitgebreider dan bij een bouwwerk met zelfredzame mensen.

Voorbeeld 2
Een groot en onoverzichtelijk bouwwerk heeft uitgebreidere brandbeveiligingsinstallaties nodig dan een klein café.

Afwijken op basis van gelijkwaardigheid

In de Omgevingswet is een gelijkwaardigheidsartikel opgenomen (artikel 4.7). Hierin staat dat je mag afwijken van een voorgeschreven maatregel als een gelijkwaardige maatregel getroffen wordt. Als je als bouwer of gebruiker aannemelijk kunt maken dat je op een andere manier ten minste dezelfde mate van veiligheid kan creëren, mag je afwijken van de voorschriften.

Het bevoegd gezag beslist op een aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel.

Voorbeeld 1
Een kerkgebouw heeft een bijeenkomstfunctie en is vaak groter dan 500 m2. Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving zou hier een brandmeldinstallatie aanwezig moeten zijn. Bestaat de kerk echter uit één grote ruimte waarin iedereen gelijktijdig aanwezig is, dan zijn alle bezoekers aan te roepen. Bij brand kan iedereen verbaal worden gewaarschuwd. In dit geval is er een gelijkwaardige mate van veiligheid voor de bezoekers. Er kan dan een gelijkwaardigheidsverzoek worden ingediend om een brandmeldinstallatie achterwege te laten.

brandbeveiligingsinstallatie

Veelgebruikte documenten

Onderstaande documenten worden vaak bij ons aangevraagd:

Aanvraagformulier sleutelsysteem VRR (PDF)

Meldingsformulier plaatsen sleutelsysteem VRR (PDF)