Bouwen en verbouwen


De regelgeving voor het bouwen en verbouwen van een bouwwerk staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Daarin worden de minimale eisen beschreven waaraan een bouwwerk moet voldoen.

De basisdoelstellingen vanuit de regelgeving zijn dat iedereen veilig de openbare weg moet kunnen bereiken en dat de brand niet over slaat naar een buurperceel. Bedrijfscontinuïteit of beperking van schade zijn expliciet geen doelstellingen in de regelgeving.

Een gebouweigenaar mag altijd vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een beter brandveiligheidsniveau en hogere doelen nastreven dan de minimale eisen uit de regelgeving.

Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
De gemeente controleert of bij het bouwen en verbouwen de wet wordt gevolgd. Om te kunnen toetsen of een bouwwerk voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving kan het nodig zijn dat er een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet worden aangevraagd. De gemeente toetst deze aanvraag dan in samenwerking met onze organisatie. Als beide partijen akkoord zijn wordt de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen afgegeven.

Of je een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen nodig hebt kun je controleren bij het Omgevingsloket.

brandveilig bouwen