Beleid


Op deze pagina vind je de beleidsstukken van het Centrum Industriële Veiligheid.

We publiceren dit beleid om transparant te zijn naar de buitenwereld. Op die manier weten alle bedrijven in onze regio op welke punten we toezicht houden, controleren en handhaven. Tevens kunnen de bedrijven zo controleren of wij ons aan ons eigen beleid houden.