Technische hygiënezorg (GHOR)


Dit basisadvies is van toepassing op alle evenementen. Deze voorwaarden kunnen door het Bevoegd Gezag volledig, of alleen de onderwerpen die van toepassing zijn, worden opgenomen in de evenementenvergunning.

Voor evenementen met een hogere risicoklasse is aanvullend advies nodig. Zie de inzet aan de rechterkant van deze pagina.

Naast onderstaande regels voor technische hygiënezorg, zijn er ook regels voor EHBO, brandveiligheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Toiletvoorzieningen

Op het evenemententerrein dienen voldoende toiletten aanwezig te zijn. De voorkeur gaat uit naar toiletten die kunnen worden aangesloten op bestaande voorzieningen (waterleiding en riolering) vanwege betere hygiëne. De voor publieksevenementen geldende bepalingen zijn ook te vinden op de website van het RIVM.

Onderstaande regels gelden:

 • Je dient te voorzien in 1 toilet per 150 gelijktijdige aanwezige bezoekers, met een minimum van 2 toiletten.
 • Herentoiletten mogen deels (maximaal 75%) vervangen worden door urinoirs of plaskruizen
 • Toiletvoorziening moeten gescheiden zijn voor mannen en vouwen.
 • Voor eventuele mindervaliden moet een aparte toiletvoorziening beschikbaar zijn
 • Toiletten dienen regelmatig geïnspecteerd en schoongemaakt te worden
 • In de onmiddellijke omgeving van een toilet moet een (bij voorkeur) op de waterleiding aangesloten handenwasvoorziening zijn
 • Voor evenementen die plaatsvinden in- of bij horecagelegenheden adviseren we afspraken te maken met deze horeca over gebruik van bestaande toiletfaciliteiten.

Zie voor meer info Bijlage 1 van het Basisadvies GHOR.

Tijdelijke drinkwatervoorziening

Het is wenselijk om tijdens evenementen te voorzien in (gratis) drinkwater, bijvoorbeeld middels drinkwatertappunten met drinkwater van drinkwaterkwaliteit, conform de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties.

Zie voor meer info Bijlage 2 van het Basisadvies GHOR.

Aanvullend advies

In dit basisadvies wordt niet nader ingegaan op technische hygiënerisico’s bij meer specifieke evenementen. Zie daarvoor de Bijlage Basisadvies GHOR, onderstaand zie je welke onderwerpen je in welke bijlage vindt.

 • Extreme hitte of kou - bijlage 3
 • Voedselhygiëne, horeca, BBQ en afvalverwijdering - bijlage 4
 • Waterverneveling en legionella risico’s - bijlage 5
 • Meerdaags, overnachting en kampeergelegenheden - bijlage 6
 • Evenement met dieren - bijlage 7
 • Tatoeages en piercings - bijlage 8
 • Melding infectieziekten - bijlage 9

Nader advies kan ook worden verstrekt door de GGD of de GHOR. Neem daarvoor contact met ons op.

De organisator dient in het kader van de evenementenvergunning altijd  te voldoen aan de richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV). De GGD kan altijd een inspectie instellen tot naleving van deze richtlijnen. De organisator dient zijn medewerking aan deze inspectie te verlenen.


Een aantal elementen van Technische Hygiëne uit het Basisadvies is nader toegelicht in de Bijlage Basisadvies GHOR.

Aanvullend advies

Bij een evenement met verhoogd risico, ondermeer blijkend uit de risicoscan (veelal categorie B en hoger) kan aanvullend- of afwijkend advies bovenop dit “basisadvies” noodzakelijk zijn. Aanvullend advies kan door de GHOR - al dan niet integraal met andere hulpdiensten; politie en brandweer -  worden gegeven.

Aanvullend GHOR advies is ondermeer noodzakelijk in de volgende gevallen:

 • Evenementen waarbij meer dan 5.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers verwacht worden
 • Evenementen met de volgende bijzonderheden of risico’s:
  • een beperkte bereikbaarheid van het evenement, of afgelegen locatie.
  • een specifieke of kwetsbare doelgroep, zoals kinderen, ouderen, gehandicapten,
  • evenementen direct aan- en op open water,
  • zware fysieke inspanning bij deelnemers,
  • verwacht bovenmatig gebruik van alcohol en/of middelen.
  • evenementen met verhoogd risico op letsel bij deelnemers en/of omstanders