Gebruik


Brandveiligheid wordt niet alleen bepaald door het bouwwerk zelf of de brandbeveiligingsinstallaties in het gebouw, maar ook door de gebruikers. Verkeerd gebruik kan ervoor zorgen dat het bouwwerk niet functioneert zoals beoogd. Bij brand kan dit voor een gevaarlijke situatie zorgen.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt daarom eisen aan het gebruik van een gebouw.

Voorbeeld 1
Door het open zetten van deuren gelegen in een brandwerende scheidingsconstructie kan brand en rook door brand zich makkelijk en snel door het bouwwerk verspreiden. De werking van de brandcompartimentering wordt hierdoor ontoereikend.

Voorbeeld 2
Door het opstellen of stallen van spullen voor een nooduitgang wordt het vluchten belemmerd. Hierdoor hebben gebruikers meer tijd nodig om naar een veilige plek te komen, maar hebben ze deze tijd wel?

Gebruiksmelding

In sommige gevallen moet je een gebruiksmelding doen. Bijvoorbeeld als er personen in je gebouw overnachten of als er overdag jonge kinderen verblijven. Of dit op jou van toepassing is kun je controleren bij het Omgevingsloket.

Heb je geen gebruiksmelding nodig, dan wil dat niet zeggen dat er geen regels zijn waaraan je als bedrijf moet voldoen. Het bouwwerk en het gebruik hiervan dient altijd te voldoen aan de voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.

brandveiligheid2

Veelgebruikte documenten

Onderstaand document wordt vaak bij ons aangevraagd:

Richtlijn voor slapen in niet daarvoor bestemde gebouwen (PDF)