Zoeken

Inspectie, testen en onderhoud koel- en blusinstallaties op opslagtanks


Het Centrum Industriële Veiligheid (CIV) en MARSH Risk Consulting (MRC) organiseren in 2015 de cursus Inspectie, Testen en Onderhoud (ITO) van (semi-)stationaire blus- en koelinstallaties op opslagtanks.

Het doel van de ITO cursus is:

  • De onderdelen die essentieel zijn voor de goede werking van de brandbeveiligingsinstallaties te identificeren en.
  • De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van deze installaties te borgen door deze kritische onderdelen op doelmatige wijze periodiek te inspecteren, testen en preventief te onderhouden.

De tweedaagse cursus wordt in 2015 tweemaal gegeven te weten op 10 en 11 juni en 7 en 8 september. Tijdens deze cursus krijgt iedere deelnemer de laatste versie van de NFPA 25: Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems in boekvorm. De cursus is bestemd voor een ieder die in zijn werk te maken heeft met inspectie, testen en onderhoud van brandveiligheidssystemen die toegepast worden bij opslagtanks, zoals tankterminals raffinaderijen met opslagtanks, inspectie- of adviesbureaus, veiligheidsregio’s en andere overheden.

U kunt zich inschrijven door het volgende aanmeldingsformulier ingevuld op te sturen naar het Centrum Industriële Veiligheid.