Evenementen (GHOR)


Bij evenementen zien we vaak een grote groep bezoekers en/of deelnemers bijeen. Vanwege de mogelijke invloed op de openbare orde en veiligheid moeten organisatoren van evenementen daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente waar het evenement wordt georganiseerd.

De huidige wet- en regelgeving geeft aan dat bij  de advisering en de voorbereiding op risicovolle evenementen goede multidisciplinaire afspraken worden gemaakt tussen de verschillende hulpdiensten.

Zie ook: Ik organiseer een evenement

In de regio Rotterdam-Rijnmond adviseert  de GHOR alle gemeenten op geneeskundig vlak bij deze risico-evenementen. De GHOR adviseert daarnaast ook namens de GGD op de gezondheidstechnische aspecten zoals hygiëne ( infectieziekten en sanitaire voorzieningen) voor deze evenementen.


GHOR