GHOR


De GHOR is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Rotterdam-Rijnmond. De organisatie verzorgt de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.

Zorg opvang vluchtelingen Oekraïne

De GHOR coördineert en ondersteunt gemeenten bij de opvang en zorg voor Oekraïense vluchtelingen. Meer informatie voor professionals vind je hier.

De GHOR vervult in opgeschaalde situaties de schakelfunctie naar de totale gezondheidszorg, bestaande uit onder meer de ziekenhuizen, huisartsen, Regionale Ambulance Voorziening, de GGD en GGZ.

Tweeledig

De GHOR heeft een tweeledige positie. Enerzijds is de afdeling integraal onderdeel van de directie Risico en Crisisbeheersing (R&C), anderzijds is zij de regisseur en coördinator binnen het domein van de gezondheidszorg in opgeschaalde situaties en de voorbereiding daarop. Hierdoor hebben zowel de directeur Publieke Gezondheid als de directeur R&C zeggenschap over de GHOR.

Download de GHOR-folder 'Over de GHOR' voor meer informatie.

De taken en activiteiten van de GHOR omvatten: