Introductie CoPI/ROT


Een introductie CoPI/ROT is bedoeld voor medewer­kers die nog geen ervaring hebben in het crisis­team. Maar u kunt ook meedoen wanneer u de behoefte hebt om uw bestaande kennis op te vijzelen met betrekking tot uw functioneren binnen een CoPI/ROT.

Contactpersoon is mevrouw Gina Mitchell (0623397990).

Algemene informatie
Soort Workshop
Data Neemt u contact op met Gina Mitchell (0623397990)
Duur Een dag
Tijd Nader overeen te komen
Doelgroep Functionarissen die een functie (gaan) vervullen in het CoPI/ROT
Aantal deelnemers Maximaal 14 personen
Vereiste voorkennis Basiskennis crisisbeheersing en kennis van eigen (mono-) disciplines
Voorbereiding deelnemer Geen
Kosten Geen
Aanmelden Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Leerdoelen:

Na afloop van deze workshop kunnen de deelnemers tijdens een GRIP situatie hun piketfunctie in het CoPI/ROT uitvoeren. Zij:

 • Kunnen omschrijven hoe het CoPI/ROT functioneert;
 • Begrijpen de verantwoordelijkheden van het CoPI ten opzichte van het ROT en de GBT;
 • Kennen op hoofdlijnen hun eigen rol in het CoPI/ROT;
 • Kennen de details over hun eigen rol, die van anderen en praktische zaken en weten dat deze in het handboek CoPI/ROT beschreven staan;
 • Kunnen de rol van de functionarissen in de CoPI-bak uitleggen;
 • Kunnen de rol van de functionarissen in het ROT uitleggen;
 • Kunnen de taken van de verschillende ondersteuners benoemen.

Werkvorm/opzet:

 1. Opening (welkomstwoord) en doornemen programma;
 2. Presentatie CoPI/ROT functionaris;
 3. Film GRIP-files;
 4. Oefenen van scenario onder leiding van CoPI/ROT functionaris;
 5. Rondleiding CoPI bak;
 6. Korte kennisquiz;
 7. Virtuele oefening;
 8. Afsluiting.