Basiscursus Crisiscommunicatie


Crisiscommunicatie is het communiceren tijdens een incident. Vaak zijn er vragen van de pers, van partners en van het publiek.

Deze workshop richt zich op situaties waarbij de gezondheid en/of het welzijn van mensen in gevaar is. Het is dus geen cursus in het communiceren tijdens een "imagocrisis" van bedrijven of instanties. Uiteraard wordt er wel stilgestaan bij de belangen van diverse stakeholders.

Over deze module
Soort Cursus
Data Nader overeen te komen. Neem contact op met Daniel de Vos (0620879539)
Duur nog nader in te vullen
Doelgroep Communicatieadviseurs en -medewerkers bij gemeenten en ketenpartners van de VRR
Vereiste voorkennis Basisbeginselen van het communicatievak. Kennis van het Regionaal deelplan crisiscommunicatie is een pré
Materiaal Geen
Voorbereiding deelnemer Geen
Kosten Geen
Locatie nog nader in te vullen
Aanmelden Aanmelden kan via het aanmeldformulier of neem voor meer informatie contact op met Daniel de Vos (0620879539)

Leerdoelen

Na deze cursus:

  • Weet u kennis te vergaren op het gebied van crisiscommunicatie.

Werkvorm/opzet

Tijdens deze cursus wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de rol en plaats van communicatie in een crisisorganisatie doorgenomen. Ook komt de structuur van de VRR-crisisorganisatie aan de orde, waaronder verschillende ‘spelers’, afspraken, procedures en middelen.