Zoeken

Beleid semi-stationaire blus- en koelinstallaties opslagtanks

Gepubliceerd op 22 oktober 2013

Bedrijven met opslagtanks moeten voorzieningen hebben om mogelijke branden snel te kunnen bestrijden en mogelijke escalatie te voorkomen. Dit zijn blus- en koelinstallaties. Deze installaties moeten in geval van een incident direct ingezet kunnen worden. Om dit te kunnen garanderen worden regels gesteld voor het periodiek testen van deze installaties.

In de Algemene Bepalingen behorende bij de bedrijfsbrandweeraanwijzing zijn voorschriften opgenomen om deze installaties jaarlijks live te testen. Dit blijkt in de praktijk voor het bedrijfsleven echter een lastige opgave te zijn. Gekeken is of de bedrijfszekerheid van deze systemen ook op een andere manier kan worden aangetoond.

Deze beleidsnota beschrijft op welke wijze de semi stationaire blus- en koelinstallaties op opslagtanks moeten worden geïnspecteerd, getest en onderhouden om de bedrijfszekerheid zoveel mogelijk te garanderen.