Zoeken

Update toezicht- en handhavingsbeleid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Gepubliceerd op 3 juni 2013

Het toezicht- en handhavingsbeleid Industriële Veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is naar aanleiding van diverse ontwikkelingen ge-update. In de versie van mei 2013 is een paragraaf toegevoegd ten aanzien van actieve openbaarmaking handhavingsbesluiten. De VRR hanteert als uitgangspunt dat alle documenten die zich bij de VRR bevinden in beginsel openbaar zijn. Hieronder worden ook handhavingsbesluiten verstaan. Publicatie van handhavingsbesluiten draagt bij aan een transparant beeld voor de omgeving en wordt de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven versterkt. De VRR zal deze besluiten (actief) openbaar maken door middel van het publiceren van het onderhavige document op de website van de VRR / rijnmondveilig.nl. De VRR houdt bij de openbaarmaking rekening met de eventueel naar voren gebrachte zienswijzen door de geadresseerde van het handhavingsbesluit.

Het toezicht- en handhavingsbeleid Industriële Veiligheid is te vinden op de pagina beleid.