Biografieën sprekers & (dag)voorzitters


Sprekers & (dag)voorzitters

maurice klein(2)

Drs. Maurice Lenferink MSc

Maurice werkt als Hoofd Concerntaken bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en is verantwoordelijk voor Communicatie, Bestuurlijk en Juridische Zaken, Informatiemanagement en Projecten.

Na een operationele carrière en woordvoerder bij de politie heeft hij achtereenvolgens gewerkt als (politie)projectleider Euro 2000 en achtereenvolgens als Hoofd Communicatie bij de gemeente Berkel en Rodenrijs, het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (economie en vastgoed) en bij Openbaar Vervoerbedrijf RET.  Bij een dreiging of een terreurincident is hij verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie en de politiek-bestuurlijke contacten vanuit de hulpdiensten.

Chris (2)

C.M.A. (Chris) Dekkers MPM

C.M.A. (Chris) Dekkers MPM, (Roosendaal 1954), werkzaam als strategisch adviseur algemeen directeur en GHOR veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Operationeel directeur GHOR ZHZ en GHOR Veiligheidsregio Utrecht. Freelance organisatie adviseur, trainer, coach en dagvoorzitter

A Gelton

Antoinette Gelton

Antoinette is werkzaam bij veiligheidsregio Haaglanden als senior beleidsmedewerker GHOR. Tot 2006 werkzaam in diverse velden van de acute zorg en de publieke zorg.

Sinds 2006 bij de GHOR werkzaam met de coördinatie op de dossiers multidisciplinaire samenwerking en ketensamenwerking. Ook voor beide velden het opleiden, trainen en oefenen wordt door mij gecoördineerd. Met plezier werk ik in het brede netwerk van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Steven Hofdom

Steven Hofdom

Steven Hofdom, crisiscoördinator trainer adviseur in crisismanagement.

Geeft crisistrainingen aan managers/ leden Raad van Bestuur betreffende ‘Awareness in crisismanagement” Steven is betrokken bij grootschalige evenementen als supervisor medical team voor de acute opvang van slachtoffers.

Daarnaast geeft Steven landelijk onderwijs aan de AIOS Spoedeisende Hulp artsen betreffende CBRNe, opvang van mogelijke besmette slachtoffers op de SEH.

Foto Jan van Leeuwen

Jan van Leeuwen

Jan van Leeuwen is al lange tijd betrokken bij de grootschalige geneeskundige hulpverlening, acute gezondheidszorg, traumazorg en crisisbeheersing. Eerst ongeveer twaalf jaar bij het ministerie van VWS, nu sinds 2002 bij de GHOR Rotterdam-Rijnmond.

Jan van Leeuwen is lid van de regionale Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing, lid van de regionale Planningsstaf-Contraterrorisme en treedt in crisissituaties onder andere op als Operationeel Directeur GHOR.

Daarnaast is Jan van Leeuwen lid van het Cluster Veiligheid van GGD GHOR Nederland.


DEF Uitnodiging