PsHOR


Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de GHOR verantwoordelijk voor de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PsHOR). Dat houdt in de coördinatie van collectieve psychosociale opvang en nazorg van de getroffenen.


GHOR