Zoeken

Operationele activiteiten


Bij rampen, maar ook bij zware ongevallen waarbij coördinatie nodig is, heeft de GHOR een belangrijke taak. Bij de inzet van drie of meer ambulances, of bij bijvoorbeeld grote branden, wordt een Officier van Dienst van de GHOR (OvDG) ingezet.

Indien er sprake is van GRIP* levert de GHOR eveneens diverse functionarissen in de (multidisciplinaire) leiding- en coördinatiestructuur. GHOR-piketfunctionarissen zijn dan aanwezig in het Commando Plaats Incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Gemeentelijke Veiligheidsstaf (GVS). Jaarlijks komen GHOR-functionarissen gemiddeld bij circa honderd incidenten in actie.

* GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure

Piket

Bijna 300 mensen zijn 24 uur per dag oproepbaar om te helpen bij de hulpverlening als er daadwerkelijk iets gebeurt. Van deze mensen lopen ongeveer 40 mensen piketdienst, die rond de klok beschikbaar zijn.

Pikethandboeken

Voor de GHORpiketfuncties zijn functiespecifieke handboeken en een Algemeen Operationeel Handboek opgesteld. De handboeken bevatten procedures en werkinstructies. De handboekken bevatten geen rampbestrijdingsplannen of andere regelingen voor optreden tijdens incidenten. In geval van optreden op locaties waarvoor dergelijke specifieke plannen zijn ontwikkeld, wordt naar die plannen verwezen. Deze plannen zijn aanwezig bij het Regionaal Commando- en Verbindingscentrum (Meldkamer Ambulancezorg en Regionaal Operationeel Centrum). De handboeken zijn alleen beschikbaar voor de GHORfunctionarissen.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Wanneer de hulpverleners het aanbod van gewonden op de plaats van het incident niet aankunnen of de ambulance-vervoerscapaciteit is niet toereikend, kan Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) gealarmeerd worden. Het GGB in onze regio wordt gevormd door calamiteitenteams en Noodhulpteams-plus (NHT+)

Klik hier voor meer informatie over GGB

Voor meer informatie over de operationele organisatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Risico- & Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond:

088 877 9908 of secretariaatSRC@vr-rr.nl


GHOR