Scheepsbrandbestrijding als specialisme


Scheepsbrandbestrijding (SBB) is een expertise waar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) niet meer omheen kan. Rotterdam heeft de grootste haven van Europa met meer dan 100.000 vaarbewegingen per jaar. Van grote zeevrachtschepen en cruiseschepen tot binnenvaartschepen en kleine pleziervaartuigen, het doet allemaal de Rotterdamse haven en omgeving aan. Door het grote aantal vaartuigen en vaarbewegingen neemt de kans op incidenten en branden aan boord toe.

Voor de mens, het milieu, de Rotterdamse haven en de economie staat veel op het spel in geval van een scheepsincident. Het is een complexe en risicovolle vorm van  incidentbestrijding. De constructie en materialen aan boord van een schip maken het bestrijden van een brand complex en fysiek zwaarder dan een gebouwbrand. Temperaturen kunnen oplopen tot meer dan 1.000 graden Celsius en het gebruik van water om te blussen maakt dat een schip instabiel wordt. Bestrijding van deze branden vraagt om specialistische kennis waarbij rekening wordt gehouden met allerlei factoren die men niet kent bij gebouwen, auto’s of vliegtuigen.

Sinds 1 juli 2015 verzorgt het SBB-team, onder de benaming Maritime Incident Response Group (MIRG.NL), ook de scheepsbrandbestrijding op de Noordzee.

link naar Teams omgeving MIRG

1

Samenstelling

Het SBB/MIRG.NL-team is samengesteld uit het beroepspersoneel van de brandweerkazernes Coloradoweg (GB) en Bosland (VRR) en bestaat daarnaast uit officieren van de VRR en de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam (DHMR).

Uitgangspunt is dat beide beroepsposten 24/7 een volwaardig opgeleid team van zes SBB/MIRG-specialisten beschikbaar hebben en rekening houden met de MIRG-taak. Bij een alarmering moeten twaalf opgeleide personen kunnen worden ingezet.

2

SBB-team

Scheepsbrandbestrijdingsteam

Het bestrijden van branden aan boord van schepen in de haven van Rotterdam is voor de VRR een van de repressieve taken en wordt als Scheepsbrandbestrijding (SBB) omschreven. Het betreft hier het bestrijden van branden aan boord van zowel binnenvaart als zeeschepen die zich op gemeentelijk ingedeeld ‘grondgebied’, op de binnenwateren en in havens, bevinden.

3

MIRG.NL

Maritime Incident Response Group

In samenwerking met Divisie Havenmeester Rotterdam N.V. (DHRM), Gezamenlijke brandweer Rotterdam (GB), Korps Marine brandweer en Kustwacht Nederland is Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) er in geslaagd om een gespecialiseerd brandweerteam, het MIRG-team, beschikbaar te stellen voor inzet op alle typen schepen op de Noordzee. Rijkswaterstaat is namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdrachtgever van dit team.

De MIRG-taken leunen voor een groot deel op de taken die ook onderdeel uitmaken van de reguliere en scheepbrandbestrijdingstaken. Het onderscheid tussen scheepsbrandbestrijding (gemeentelijk ingedeeld gebied) en MIRG (Exclusief Economische Zone) zit hem met name in de melding, het transport naar het schip en het werken aan boord van een schip op open zee.