SBB-team


VRR heeft 24/7 in samenwerking met de Gezamenlijke Brandweer en het Havenbedrijf Rotterdam een team scheepsbrandspecialisten (SBB) paraat staan voor het eigen geografische grondgebied, het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Doelstelling is een daadkrachtig en effectief optreden te garanderen waarbij specialistische kennis over schepen vereist is. Het SBB-team is altijd een aanvulling op lokale eenheden.

Daarnaast is het mogelijk om op verzoek van andere veiligheidsregio’s interregionale bijstand te verlenen middels het leveren van specialistische kennis of inzet van het volledige team.

9
10

Doorontwikkeling

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond investeert in de doorontwikkeling van kennis over scheepsbrandbestrijding. In samenwerking met externe partijen hebben zij lesboeken en oefenkaarten ontwikkeld die zich richten op de binnenvaart-, zee-, en cruiseschepen.

Samenstelling SBB

Het scheepsbrandbestrijdingsteam bestaat uit de tankautospuiten van Bosland (VRR) en Coloradoweg (GB), Officier van Dienst Scheepsbrandbestrijding (VRR), Officier van Dienst Divisie Havenmeesters (DHMR).

Alarmering

Uitgangspunt bij brand aan boord van een schip binnen het gemeentelijk ingedeelde gebied van de VRR is dat de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) het SBB-team alarmeert. De GMK beschikt hiervoor over een meldingsclassificatie met verschillende karakteristieken (typen schepen en bijbehorende risico’s).

De officier van dienst scheepsbrandbestrijding (OD-S) wordt bij alle typen scheepsbrand geïnformeerd, omdat hij/zij de aangewezen expert is op het gebied van SBB.

Mocht het team in eerste instantie niet zijn gealarmeerd, dan kan de bevelvoerder of officier van dienst ter plaatse afhankelijk van zijn beeld- en oordeelsvorming alsnog besluiten het SBB-team ter plaatse te vragen.

Betrokkenheid bij interregionale vraagstukken

Andere veiligheidsregio’s en partners kunnen een beroep doen op de expertise van het SBB-team van de VRR. Zodra een andere regio de GMK om telefonisch contact vraagt met officier van dienst havenmeesters (OD-HM) wordt de hoofdofficier van dienst (HO) hiervan in kennis gesteld. Via de HO blijft de VRR dan geïnformeerd en kan desnoods opschalen of aanbieden het SBB-team in te zetten.

11