SBB-team


Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft 24/7 in samenwerking met de Gezamenlijke Brandweer en het Havenbedrijf Rotterdam een team scheepsbrandspecialisten (SBB) paraat staan voor het eigen geografische grondgebied.

Daarnaast is het mogelijk om op verzoek van andere veiligheidsregio’s assistentie te verlenen met specialistische kennis of het volledige team.

Doorontwikkeling

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond investeert in de doorontwikkeling van kennis over scheepsbrandbestrijding. In samenwerking met het Scheepsvaart en Transportcollege hebben zij lesboeken en oefenkaarten ontwikkeld die zich enten op binnenvaart-, zee- en cruiseschepen.

Samenstelling Scheepsbrandbestrijdings(SBB)-team

Het scheepsbrandbestrijdingsteam bestaat uit de autospuiten van Bosland (VRR) en Coloradoweg (GB), Officier van Dienst Scheepsbrandbestrijding (VRR), Officier van Dienst Divisie Havenmeesters (HbR) en Hoofdofficier van Dienst (VRR). Doelstelling is een daadkrachtig en effectief optreden te garanderen waarbij specialistische kennis over schepen vereist is. Het SBB-team is altijd een aanvulling op lokale eenheden.