Zoeken

MIRG.NL-team


MIRG.NL is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Kustwacht Nederland, Koninklijke Marine brandweer, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Gezamenlijke Brandweer en Havenbedrijf Rotterdam. De doelstelling van het MIRG.NL-team is ten tijde van brand aan boord van een schip het voorkomen van een evacuatie van passagiers/bemanning op de Noordzee en daarnaast het voorkomen van escalatie t.b.v. milieu incidenten en scheepvaartstremming.

Waar aan land heel snel de assistentie van de brandweer ingeroepen kan worden, is dat voor de Noordzee lastiger. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat heeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de regie over de taak Brandweer op de Noordzee.

Wanneer een schip niet meer te redden is zal het door het MIRG.NL-team indien mogelijk zo snel mogelijk overhandigd worden aan een berger. Bij de berging van het schip komt het MIRG.NL-team dus niet in aanmerking.

Met trots presenteren we het nieuwe procedureboek scheepsbrandbestrijding. Deze procedures zijn ook in boekvorm afgedrukt.

U kunt de SOPs vinden op www.viadesk.nl in de groep MIRG.NL.

→ link naar Viadesk-omgeving (besloten)

heli

Schip + heli

Alarmering

Het MIRG.NL-team kan in verschillende scenario's ingezet worden

Advisering op afstand 
Een kapitein van een schip met problemen kan om advies vragen aan het KWC. Het KWC neemt contact op met de meldkamer brandweer Rotterdam (GMK VRR) en brengt via deze weg de Operations Commander (OC, de hoofdofficier brandweer) in contact met het incident schip. De OC zal m.b.t. een advisering een afstemming hebben met de Operationeel Manager van Divisie Havenmeester Rotterdam N.V.

Advisering op incident schip
Een kapitein kan bij het KWC een verzoek voor advisering aan boord. Het KWC neemt contact op met de GMK VRR en laat via deze weg alleen het assessmentteam alarmeren en opkomen.

Brandbestrijding op het incident schip 
Een kapitein kan bij het KWC een verzoek doen voor hulp bij brandbestrijding aan boord. Het KWC neemt contact op met de GMK VRR en laat via deze weg het gehele MIRG.NL-team alarmeren. Het assessmentteam arriveert als eerst op het incident schip. Direct na aankomst verzamelen zij informatie. Na arriveren van het fire fighting team vind de inzet direct plaats. De inzetstrategie is defensief optreden.

Het MIRG-team dat naar zee gaat wordt gevormd door de leden van het

Assessment-team:

  • een Operations Commander (OC)
  • een Coastguard Liaison Offi cer (CGLO)
  • een Sector Commander (SC)

En de leden van het fire fighting team bestaande uit in totaal 4 Strike-teams met

in ieder team:

  • een Strike-Team Leader (STL)
  • 2 Fire Fighters (FF)

Aan de wal wordt bij de VRR het support-team gevormd door:

  • een Incident Commander (IC)
  • een Embarkation Offi cier (EO)
  • een Fire Liaison Offi cer (FLO) (gestationeerd bij de Kustwacht)

De adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) en de tactisch officier alarmcentrale (TOA)

zijn ondersteunend aan een inzet van het MIRG-team.

mirg_samenstelling_schema

Aan wal

Functionaris

Locatie

Taak

Incident Commander (IC)

Hoofdofficier van Dienst VRR

Aan wal

De IC heeft de verantwoordelijkheid over het hele MIRG.NL-proces.

Fire Liaison Officer (FLO)

Officier van Dienst KMB

Aan wal

De FLO is het verbindende element tussen het kustwachtcentrum en het incidentschip. Hij maakt de vertaalslag tussen het nautische en het brandweer technische en staat in verbinding met de IC, meldkamer en EO.

Embarkation Officer (EO)

Logistiek Piket GB

Aan wal

De EO is verantwoordelijk voor de logistiek vanaf de helikopterplaats naar het incidentschip. Hij ondersteunt alle teamleden met het verzamelen van de materialen, maakt de helikoptervluchtindeling en vult de helibags met de juiste materialen.

Op het schip

Functionaris

Locatie

Taak

Operations Commander (OC)

Hoofdofficier van Dienst VRR

Op het schip

De OC heeft de verantwoordelijkheid over het MIRG.NL-team aan boord van het schip. Hij heeft toegang tot de kapitein of zijn vervanger en levert strategische input aan het beleidsteam van het schip. Verder staat hij in contact met de SC voor tactisch overleg.

Coastguard Liaison Officer (CGLO)

Officier van Dienst Divisie Havenmeesters HbR

Op het schip

De CGLO is nautisch adviseur van de brandweer en communiceert met de EO op de helikopterplaats en FLO in het kustwachtcentrum. Verder kan hij adviseren bij vraagstukken van de vluchthaven.

Sector Commander (SC)

Officier van Dienst Scheepsbrandbestrijding VRR

Op het schip

De SC staat op een strategisch punt van het schip. Hij ontvangt de ploegen die gaan blussen, bepaalt de strategie samen met de STL’s en communiceert met de OC hierover.

Strike Team Leader (STL)

Bevelvoerder GB & VRR

Op het schip

De STL stuurt een team van fire fighters aan. Hij heeft hierover contact met de SC.

Fire fighter (FF)

Manschap GB & VRR

Op het schip

De FF voeren de bluswerkzaamheden uit aan boord van het schip. Zij dalen af naar de locatie waar het brand samen met de STL en voeren blusacties uit onder zijn aansturing.