Zoeken

Scheepsbrandbestrijding


Rotterdam heeft de grootste haven van Europa met meer dan 100.000 vaarbewegingen per jaar. Van grote zeevrachtschepen en cruiseschepen tot binnenvaartschepen en kleine pleziervaartuigen, het doet allemaal de Rotterdamse haven en de omgeving aan. Het grote aantal vaartuigen en vaarbewegingen neemt de kans op incidenten en branden aan boord toe.

De constructie en materialen aan boord van een schip maken het bestrijden van een brand complex en fysiek zwaarder dan een gebouwbrand. Temperaturen kunnen oplopen tot meer dan 1.000 graden Celsius en het gebruik van water om te blussen maakt dat een schip instabiel wordt. Blussing van deze branden vraagt om specialistische kennis waarbij rekening wordt gehouden met allerlei factoren die men niet kent bij gebouwen, auto’s of vliegtuigen.

SBB-team

tegel_sbbteam

Scheepsbrandbestrijdingsteam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft 24/7 in samenwerking met de Gezamenlijke Brandweer en het Havenbedrijf Rotterdam een team scheepsbrandspecialisten (SBB) paraat staan voor het eigen geografische grondgebied. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek van andere veiligheidsregio’s assistentie te verlenen met specialistische kennis of het volledige team.

MIRG.NL

mirg

Maritime incident response group

MIRG.nl is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Kustwacht Nederland, Koninklijke Marine brandweer, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Gezamenlijke Brandweer en Havenbedrijf Rotterdam.  De doelstelling van het MIRG.NL-team is ten tijde van brand aan boord van een schip het voorkomen van een evacuatie van passagiers/bemanning op de Noordzee en daarnaast het voorkomen van escalatie t.b.v. milieu incidenten en scheepvaartstremming.

Waar aan land heel snel de assistentie van de brandweer ingeroepen kan worden, is dat voor de Noordzee lastiger. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) de regie over de taak Brandweer op de Noordzee.