OIGS


Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OIGS)

De regio Rijnmond telt 94 brzo-bedrijven. Deze bedrijven verwerken gevaarlijke stoffen en behoren tot de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Aanvullend hierop zijn er nog een behoorlijk aantal bedrijven met opslag of verwerking van gevaarlijke stoffen binnen onze regio die niet onder de brzo-verplichting vallen. Als op een van deze bedrijfsterreinen een incident plaatsvindt, is het belangrijk voor de hulpverleningsdiensten goed geïnformeerd ter plaatse te gaan om het incident zo goed en veilig mogelijk te bestrijden. Om de informatie beter te ontsluiten voor de hulpdiensten is het het project Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OIGS) gestart.

Artikel: OIGS van start

OIGS van start

E-zine: Alles wat je moet weten over OIGS

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen via OIGS@vr-rr.nl