OIGS


Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OIGS)

De regio Rijnmond telt 94 brzo-bedrijven. Brzo bedrijven zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde. Daarom vallen deze bedrijven onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo-2015/Seveso III). Deze bedrijven verwerken gevaarlijke stoffen en behoren tot de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Aanvullend hierop zijn er nog een behoorlijk aantal bedrijven met opslag of verwerking van gevaarlijke stoffen binnen onze regio die niet onder de brzo-verplichting vallen.

Als bij een brzo-bedrijf zelf of in de directe omgeving een incident plaatsvindt, is het belangrijk voor de hulpverleningsdiensten goed geïnformeerd ter plaatse gaan om het incident zo goed en veilig mogelijk te bestrijden. Om de informatie goed te ontsluiten voor de hulpdiensten is de applicatie operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OIGS) beschikbaar.

Aansluiten op OIGS

OIGS aanmelden..

E-zine: Alles wat je moet weten over OIGS

Informatie voor bedrijven

Informatie voor operationele medewerkers

Vragen?

Neem contact op via OIGS@vr-rr.nl of vul het formulier in.