Aanmelden OIGS


Aanmelden of meer informatie opvragen over OIGS? Vul dan onderstaand formulier in.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Je kunt je vrijwillig aansluiten bij OIGS en deelname is gratis. Hier staat een inspanningsverplichting tegenover, namelijk beschikbaarstelling van stoffeninformatie, kaartmateriaal en/of overige rampenbestrijdingsinformatie.

Hiermee draag je bij aan een veilig en effectief optreden van de hulpverleningsdiensten op uw bedrijfsterrein. Dit levert meer veiligheid voor je medewerkers op en bij een (eventueel) incident is de kans groter dat je schade beperkt blijft en de bedrijfsprocessen sneller worden hervat.

Je aanmelding en gegevens zullen terechtkomen bij de functioneel beheerder(s) van OIGS. Vanuit hier zal contact worden opgenomen om de nadere details van de aansluiting te bespreken.