Zoeken

Omgevingswet: een veilige leefomgeving


Het maatschappelijke doel van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige leefomgeving. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft verantwoordelijkheden op het gebied van fysieke veiligheid en zet haar kennis en ervaring in om het bevoegd gezag in staat te stellen een veilige leefomgeving te bereiken. Op deze webpagina vertellen we wat wij verstaan onder een veilige leefomgeving en hoe wij daaraan willen bijdragen.

Wet en taakstelling

Onze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Een belangrijke taak uit deze wet, in relatie tot de nieuwe Omgevingswet, is het inventariseren van en adviseren over risico's van branden, rampen en crises.

Vanuit onze taakstelling zijn wij medeverantwoordelijk voor een veilige leefomgeving en daarom willen wij samen met het bevoegd gezag een veilige leefomgeving voor burgers en bedrijven realiseren en in stand houden. We vinden het daarom belangrijk om in een vroeg stadium mee te denken over de invulling van de instrumenten uit de Omgevingswet.

In onze brochure kun je nog meer informatie vinden over onze werkwijze.
omgevingswet_vrr

Wil je in gesprek over onze rol in jouw gemeente? Onze regisseurs veilige leefomgeving staan voor je klaar.

maakeenafspraak2_vrr

Samen werken aan een veilige leefomgeving

Gezamenlijk willen we zo vroeg mogelijk in het proces de kansen en (veiligheids-)risico’s in de leefomgeving in kaart brengen. De VRR adviseert jouw gemeente er graag over aan de hand van onze drie indicatoren, al vanaf het opstellen van de Omgevingsvisie. Zo werken we op een veilige manier toe naar het realiseren van de ambities van jouw gemeente!

Ontwerpprincipes

Het omgevingsplan is bedoeld om regels vast te leggen, maar ook ruimte te geven aan initiatieven. Daarbij is veiligheid een belangrijk uitgangspunt. Daarom adviseert de VRR daar aan de hand van vijf ontwerpprincipes graag over.

Initiatieven binnen een veilige leefomgeving

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, is de insteek om een vergunning op een veilige manier te verlenen. Daar adviseert de VRR graag over, of het nu om een omgevingsvergunning milieu, of om een omgevingsvergunning bouw gaat.

Meedenken in een vroeg stadium

We vinden het daarom belangrijk om in een vroeg stadium mee te denken over de invulling van de instrumenten uit de Omgevingswet. Wil je in gesprek over onze rol in jouw gemeente?

Onze regisseurs veilige leefomgeving staan voor je klaar. Maak direct een afspraak via onderstaande knop.

arjenlittooij

"De Omgevingswet biedt mogelijkheden voor het creëren van een veilige leefomgeving. Samen met onze partners willen we die mogelijkheden benutten."

Arjen Littooij - algemeen directeur VRR