Zoeken

Workshops verbindingsdag 2019


Wij nodigen u uit om op een van de Verbindingsdagen aanwezig te zijn.

Aanmelden via het aanmeldformulier

Er worden 5 workshops georganiseerd. U kunt gedurende de dag deelnemen aan 4 workshops en willen u vragen doormiddel van het antwoordformulier uw voorkeur aan te geven. De workshops zijn:

1. Verkeerscongestie, dat wil je niet weten

Peter Dekker en Roger Salden, werkzaam bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat staat in Zuid-Hollland voor de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis. Tot 2030 wordt een flink aantal bruggen, tunnels en viaducten gefaseerd onder handen genomen, met name in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. De N3 en de Brienenoordbrug zijn zomaar 2 voorbeelden. Hinder is onvermijdelijk. In deze workshop wordt u meegenomen in het waarom en de omvang van de onderhoudsopgave. Vervolgens gaat u op interactieve wijze het gesprek aan hoe we als veiligheidspartners kunnen borgen dat snelle hulp verzekerd is en de transportveiligheid wordt gegarandeerd. Nieuwsgierig? Kijk alvast op: www.rws.nl/bereikbaarzh

2. Cyber, klopt je computer nog wel?

François van Laarhoven, werkzaam bij Entropia

Digitalisering is nergens meer weg te denken en bepaalt inmiddels in grote mate hoe onze samenleving communiceert en samenwerkt. Ook de controle over onze vitale infrastructuur of hoe we als overheid in crisissituaties handelen en communiceren met de burger is “IT-driven”. In deze workshop gaan we in op de gevaren van manipulatie van systemen en de gevolgen die dat zou kunnen hebben voor de maatschappij en ook voor crisisorganisaties.

3. Infectieziekten, krijg de kriebels

Reinoud Wolter en Wim Gijzen, werkzaam bij de GGD

Het is misschien lang geleden dat we in Nederland zijn getroffen door een uitbraak van infectieziekten, maar de meldingen van Ebola, SARS en Q-koorts staan ons nog helder voor de geest. De wereld kent steeds minder grenzen, voor mensen, maar vooral voor goederen en daarmee ook voor micro-organismen. U wordt meegenomen in de risico's, voorbereiding, de kansen en bedreigingen voor zowel uw organisaties, de maatschappij en uw privéleven. Wim en Reinoud laten zich tijdens de workshops bijstaan door specialisten op het gebied van Infectieziekten bestrijding. Wellicht bezorgen ook andere deskundigen u 'de kriebels'.

4. Communicatie, hoe transparant kan je zijn?

Lindy Schotman, werkzaam bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

We zijn overal en altijd bereikbaar. Het nieuws van nu gaat gelijk de wereld over. Hoe gaan we als Veiligheidsregio hiermee om en hoe kunnen we hier gebruik van maken. Crisisbeheersing is veel communicatie. Het is altijd de vraag wanneer is het goed en goed genoeg.

5. Samen werken of samenwerken

Ger Hindriks, werkzaam bij Defensie

Hoe bereiden we ons voor op een grootschalig event. Hoe kunnen we ons prepareren op verstoring van dat event. Welke prioriteiten moeten we stellen, welke tijd en tempo factoren zijn van invloed, hoe komen we tot integrale afstemming om uiteindelijk tot optimale samenwerking te komen.

Aan de hand van een de voorbereidingen op een actuele happening zal een handreiking gegeven worden om in de koude fase een spoorboekje te maken dat in de warme fase gebruikt kan worden.