MIRG.NL-team


MIRG.NL is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Kustwacht Nederland, Korps Marine brandweer, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Gezamenlijke Brandweer (GB) en Havenbedrijf Rotterdam (HbR).

De doelstelling van het MIRG.NL-team is ten tijde van brand aan boord van een schip het voorkomen van een evacuatie van passagiers/bemanning op de Noordzee en daarnaast het voorkomen van escalatie ten behoeve van milieu incidenten en scheepvaartstremming.

Waar aan land heel snel de assistentie van de brandweer ingeroepen kan worden, is dat voor de Noordzee lastiger. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat heeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de regie over de taak Brandweer op de Noordzee.

Wanneer een schip niet meer te redden is, zal het MIRG.nl-team in overleg met de rederij het schip zo snel mogelijk overdragen aan een berger. Bij de berging van het schip komt het MIRG.NL-team dus niet in aanmerking.

Alarmering

Het MIRG.NL-team kan in drie verschillende scenario’s ingezet worden, te weten:

 • Advisering op afstand

Een kapitein van een schip met problemen kan om advies vragen aan het Kustwachtcentrum (KWC). Het KWC neemt contact op met de meldkamer brandweer Rotterdam (MK RT) en brengt via deze weg de Incident Commander (IC, de hoofdofficier van de brandweer) in contact met het incident schip. De Incident Commander zal met betrekking tot een advisering een afstemming hebben met de Operationeel Manager van Divisie Havenmeester Rotterdam N.V.

 • Advisering op incidentschip

Een kapitein kan bij het KWC een verzoek voor advisering aan boord doen. Het KWC neemt contact op met de Gezamenlijke Meldkamer (GMK VRR) en laat via deze weg alleen het assessmentteam alarmeren en opkomen.

 • Brandbestrijding op het incident schip

Een kapitein kan bij het KWC een verzoek doen voor hulp bij brandbestrijding aan boord. Het MIRG.NL-team wordt dan gealarmeerd. Het assessmentteam arriveert als eerste. Direct na aankomst verzamelen zij de relevante informatie, zodat de eerste leden van het fire fighting team bij aankomst direct ingezet kunnen worden, ter ondersteuning van de fire teams aan boord van het schip.

Het MIRG.NL team staat ter beschikking en opereert onder verantwoordelijkheid van de kapitein. De Operations Commander (OC) overlegt samen met de kapitein en officieren aan boord om te komen tot het beste plan om de brand te controleren.

Samenstelling MIRG.NL

Het MIRG.NL-team dat naar zee gaat wordt gevormd door de leden van het Assessment-team:

 • een Operations Commander (OC);
 • een Coastguard Liaison Officer (CGLO);
 • een Sector Commander (SC).

En de leden van het fire fighting team. In totaal kunnen er 4 teams worden ingezet. Elk team bestaat uit:

 • een Strike Team Leader (STL);
 • twee Fire Fighters (FF).

Aan de wal wordt bij de VRR het support-team gevormd door:

 • een Incident Commander (IC);
 • een Embarkation Officer (EO);
 • een Fire Liaison Officer (FLO) (gestationeerd bij de Kustwacht).

De adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) en de tactisch officier alarmcentrale (TOA) zijn ondersteunend aan een inzet van het MIRG-team.

8

Op het schip

tables-1

Aan wal

tables-2