Zoeken

Verzoek tot ontheffing


Het niet meer mogelijk om ontheffing aan te vragen voor activiteiten in gebouwen van groot belang in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Volgens de maatregelen die gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur mogen er geen samenkomsten met meer dan 30 personen plaatsvinden. Om deze reden is het ontheffingsformulier niet meer beschikbaar.

Via dit formulier kunnen organisaties voor hun gebouw of instelling een ontheffing aanvragen op het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte bij samenkomsten in gebouwen van groot belang voor de regio.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Om welk gebouw gaat het?

Voeg een bijlage toe met daarin voor deze locatie een motivatie (max een A4) waarom het hier een gebouw betreft dat van groot belang is voor de regio.

Dit is één van de criteria waarop de aanvraag wordt getoetst.

Een ontheffing wordt enkel verleend als:

 • het gebouw een regionale functie of bijzondere maatschappelijke of
  historische betekenis heeft voor de regio;
 • het gebouw een minimale (zaal)capaciteit van 150 bezoekers heeft op basis van de huidige RIVM richtlijnen/protocollen (capaciteit zaal = 1,5m van neus tot neus). Bij een capaciteit van deze omvang kan worden verondersteld dat sprake is van een functie die de regio bedient. De ontheffing voor meer dan 30 bezoekers geldt enkel voor de zaal die voldoet aan het 150 bezoekers criterium;

Om welke activiteit(en) gaat het?

Voeg in een bijlage toe om welke activiteit(en) het gaat. Dit kan een volledige bestaande programmering zijn met data en start-/eindtijden, een losse activiteit, of alles daar tussenin. Laat per activiteit weten: de datum, starttijd, eindtijd en het aantal verwachte bezoekers.

Voeg een bijlage toe met daarin een motivatie (max een A4) waarom deze activiteit(en) van groot belang is/zijn voor de regio.

Een ontheffing wordt enkel verleend als het gaat om:

 • een bestaande programmering voor een breed publiek (geen besloten karakter). Op die manier krijgen reeds ingeplande activiteiten de kans om (alsnog) doorgang te vinden.

Voor nieuwe (of nog niet definitieve) activiteiten/programmering in gebouwen met een regionale functie is in beginsel geen ruimte ivm voorkomen van reisbewegingen en drukte. In een uitzonderlijk geval kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Dan moet de activiteit een bepaalde mate van urgentie hebben om nu doorgang te vinden in de regio, een bijdrage leveren voor de gemeenschap of aan de breedte van de maatschappij en een vitale rol spelen voor de culturele en maatschappelijke infrastructuur van de regio en/of Nederland.

Protocol / plan van aanpak

Een ontheffing wordt alleen verleend als de organisator van de activiteit en/of de beheerder van de locatie een protocol hanteert waarin alle geldende RIVM-, branche- en andere coronamaatregelen worden nageleefd.

Voeg een bijlage toe met daarin voor deze locatie uitgewerkt en aandacht voor:

 • vloerplan + beschikbaar vloeroppervlak bezoekers
 • maximaal 250 bezoekers per ruimte
 • sanitaire voorzieningen
 • hygiëne maatregelen
 • voldoen aan richtlijnen RIVM
 • voldoen aan richtlijnen branche
 • gescheiden dan wel maximale inrichting voor in- en uitgaande bezoekersstromen
 • parkeerplaatsen om toestroom via OV te minimaliseren
 • reserveren, placeren en verificatie van de gezondheid
 • het kunnen naleven van maatregelen als de 1,5 meter onderlinge afstand en de overige voorwaarden voor een samenkomst is voldaan.

Contactgegevens

*

Let op! Controleer op de volgende pagina je gegevens en druk daarna op Verzenden.


Ontheffing is een uitzondering

In de strijd tegen het virus zijn kleine samenkomsten de regel en bevestigt een enkele uitzondering deze regel. Met andere woorden: slechts in uitzonderingsgevallen wordt beoordeeld of er meer dan 30 personen in een ruimte worden toegelaten. Hiervoor is ‘van groot belang voor de regio’ het
criterium waaraan getoetst wordt. Het betreft een specifieke ontheffing voor een generiek bestaand programma voor een breed publiek.

Groot belang voor de regio

Een ontheffing kan worden verleend indien:

 • het gaat enkel om gebouwen die een regionale functie of bijzondere maatschappelijke of historische betekenis hebben voor de regio;
 • het gaat enkel om gebouwen die een minimale (zaal)capaciteit van 150 bezoekers hebben op basis van de huidige RIVM richtlijnen/protocollen (capaciteit zaal = 1,5m van neus tot neus). Bij een capaciteit van deze omvang kan worden verondersteld dat sprake is van een functie die de
  regio bedient. De ontheffing voor meer dan 30 bezoekers geldt enkel voor de zaal die voldoet aan het 150 bezoekers criterium; en
 • het gaat om een bestaande programmering voor een breed publiek (geen besloten karakter). Op die manier krijgen reeds ingeplande activiteiten de kans om (alsnog) doorgang te vinden;

Verder gelden de volgende criteria waaraan moet kunnen worden voldaan voor de ontheffing:

 • Maximum 250 personen in een zelfstandige ruimte van een gebouw. Capaciteit zaal wordt berekend op basis van 1,5m neus tot neus. Gekozen is voor maximaal 250 bezoekers omdat dit maximum aantal bezoekers in een zaal nog verantwoord wordt geacht (ivm gezondheid, drukte en beperking reisbewegingen).
 • Werken volgens strikte brancheprotocollen en alle hiermee gepaard gaande overige richtlijnen van het RIVM
 • Beschikken over een passend protocol voor de 1.5 meter en de hygiëne maatregelen
 • Gescheiden dan wel maximale inrichting voor in- en uitgaande bezoekersstromen
 • Parkeerplaatsen om toestroom via OV te minimaliseren
 • Reserveren, placeren en verificatie van de gezondheid
 • Alle verdere RIVM-maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen
 • In de periode vanaf 1 juni is geen sprake geweest van incidenten.

Voor nieuwe (of nog niet definitieve) activiteiten/programmering in gebouwen met een regionale functie is in beginsel geen ruimte ivm voorkomen van reisbewegingen en drukte. In een uitzonderlijk geval kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Dan moet de activiteit een bepaalde mate van urgentie hebben om nu doorgang te vinden in de regio, een bijdrage leveren voor de gemeenschap of aan de breedte van de maatschappij en een vitale rol spelen voor de culturele en maatschappelijke infrastructuur van de regio en/of Nederland.

Uitgesloten van een ontheffing op grond van artikel 3.1, tweede lid van de noodverordening zijn in ieder geval horecagelegenheden/feestzalen, congresactiviteiten en zakelijke of besloten evenementen, feesten of partijen. Hiervoor gelden de reguliere regels uit de noodverordening.

Protocol / plan van aanpak

Een ontheffing wordt alleen verleend als de organisator beschikt over een passend protocol voor de 1,5 meter en de hygiëne maatregelen.